Polisvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de polisvoorwaarden van onze verzekeringen. Een aantal verzekeringen kan niet meer worden afgesloten. Deze polisvoorwaarden staan ook niet meer op onze website. Wilt u ze toch lezen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het sluiten van een verzekering kan de hoogte van de inkomensaanvulling worden ingesteld op het door de werkgever of de sector gewenste niveau. Naast dekkingen die het inkomen aanvullen bij arbeidsongeschiktheid, is er aanvulling mogelijk op verminderde loondoorbetaling bij ziekte. Ook kan voortzetting van pensioenopbouw worden verzekerd. De nieuwe polisvoorwaarden gelden niet voor:
-Klanten die vóór 1 januari 2014 al arbeidsongeschikt waren
-klanten die op 1 januari 2014 ziek waren, niet meer herstellen of zijn hersteld en arbeidsongeschikt zijn geraakt

Voor deze klanten blijven de oude polisvoorwaarden gelden en zij ontvangen geen nieuwe polisvoorwaarden. Staan er geen sectorspecifieke polisvoorwaarden? Dan gelden de algemene polisvoorwaarden.

Nabestaandenverzekering

Soms is het nabestaandenpensioen al onderdeel van een pensioenregeling. Maar de uitkering is niet altijd voldoende om te blijven wonen en leven zoals uw naasten gewend zijn. Met deze verzekering laat u uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter. Vanaf 1 juli 2017 heten de polisvoorwaarden anders dan u gewend bent. Op uw polisblad staat hoe uw verzekering heet.