Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Kapitaaloverdracht

Als u uw elders opgebouwde nettolijfrentekapitaal wilt overdragen naar de Loyalis pensioenaanvulling voor hoge inkomens maakt u gebruik van kapitaaloverdracht. Om kapitaaloverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Toepassing van het PSK is onderdeel van de voorwaarden van de Loyalis pensioenaanvulling voor hoge inkomens. Bij overdracht van kapitaal, zowel van als naar Loyalis Sparen & Beleggen N.V. handelen wij dus volgens deze afspraken.

Kapitaaloverdracht volgens het PSK

Bij een kapitaaloverdracht zijn altijd drie partijen betrokken: u, uw huidige financiële instelling (overdrager) en een andere financiële instelling bij wie u uw al opgebouwde kapitaal wilt onderbrengen (ontvanger). Als u kapitaal naar Loyalis Sparen & Beleggen wilt overdragen, zijn de stappen die u moet zetten als volgt:

1. Aanvragen kapitaaloverdracht

U vraagt aan Loyalis Sparen & Beleggen een betalingskenmerk. Dit betalingskenmerk kunt u doorgeven aan de overdrager. Met dit betalingskenmerk kan Loyalis Sparen & Beleggen een ontvangen kapitaal gemakkelijk herkennen en toewijzen aan uw product. 

Product en ontvanger
U meldt aan de overdrager dat u de waarde van uw product wilt overdragen naar Loyalis Sparen & Beleggen. Geef hierin duidelijk aan om welk product het gaat en vermeld het polisnummer, het rekeningnummer en andere kenmerken. Zo weet uw overdrager precies van welk product u de waarde wilt overdragen. Vraag ook na welke gevolgen deze overdracht heeft; sommige overdragers vragen hier namelijk kosten voor.

Benodigde gegevens
De overdrager zal u aangeven welke aanvullende documenten of gegevens hij nog van u nodig heeft om de kapitaaloverdracht op te starten. Deze zijn ook te vinden op de website van de overdrager. Denk hierbij aan een kopie van uw identiteitsbewijs, een bewijs van in leven zijn of een expliciet akkoord op de overdracht en de over te dragen waarde. Voeg daar zelf het betalingskenmerk aan toe dat u van Loyalis Sparen & Beleggen hebt ontvangen.

2. Kapitaaloverdracht

De overdrager bepaalt of alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen. Pas als de overdrager beschikt over alle juiste en volledige gegevens, start de kapitaaloverdracht. De overdrager vult dan een Formulier Kapitaaloverdracht in. Dit formulier stuurt de overdrager naar Loyalis Sparen & Beleggen, zodat wij de herkomst en geschiedenis van uw kapitaal kennen.

Termijn
Binnen 14 dagen nadat de overdrager alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, maakt hij uw opgebouwde kapitaal rechtstreeks over naar Loyalis Sparen & Beleggen. Als de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag. Als het kapitaal binnen deze 14 dagen wordt overgemaakt, wordt het kapitaal overgemaakt met eventuele rente conform het rentebeleid van de overdrager. Duurt dit langer dan 14 dagen, dan is de overdrager u een extra rentevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan de wettelijke rente over uw over te dragen kapitaal. Deze rente wordt samen met uw kapitaal overgedragen aan Loyalis Sparen & Beleggen.

3. Bevestiging

Zodra we het kapitaal hebben ontvangen, krijgt u van Loyalis Sparen & Beleggen hiervan schriftelijk bericht. Hierop staat hoeveel geld we van de overdrager hebben ontvangen.

4. Inzicht belegging

Op het deelnemersportaal voor Loyalis Top ouderdoms lijfrente kunt u zien hoe Loyalis Sparen & Beleggen uw kapitaal vervolgens heeft belegd.

Ga naar het deelnemersportaal

Kapitaaloverdracht van Loyalis naar andere financiële instelling

Wilt u een overdracht van kapitaal van Loyalis Sparen & Beleggen naar een andere financiële instelling doen? Dan hebben wij de volgende documenten nodig:
  • een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier
  • een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs
U kunt meer over het PSK lezen op de website van de NVB en de website van het Verbond van Verzekeraars.