Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Levensloop

Het kabinet heeft de levensloopregeling afgeschaft. De regeling stopt definitief op 31 december 2021. U kunt daarom geen nieuwe polis meer afsluiten.

Hebt u een levenslooppolis van Loyalis?

Met uw levensloopregeling bouwt u een tegoed op waarmee u vrije tijd kunt kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Maar u mag er bijvoorbeeld ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen mee betalen. U kunt uw tegoed – na inhouding van belasting – dus vrij besteden.

Met uw levensloopregeling bouwt u kapitaal op door middel van beleggingsresultaten. Als de resultaten tegenvallen, haalt u misschien uw financiële doel niet. Of misschien zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd. Het is verstandig goed te bekijken of uw levensloopolis nog past bij het doel dat u voor ogen had. Bekijk ook goed welke gevolgen de einddatum van 31 december 2021 voor u heeft. Het kabinet heeft de levensloopregeling namelijk afgeschaft. De regeling stopt definitief op 31 december 2021.

Er zijn 2 situaties:

Products

Uw polis stopt vóór 1 januari 2022

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op en beëindigt uw polis

1. U neemt uw levenslooptegoed gedeeltelijk op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u een periodieke aanvulling op uw inkomen wilt.
 • Als u met levensloopverlof wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Wij maken het afgesproken bedrag periodiek over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.


2. U neemt uw levenslooptegoed in een keer volledig op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u de opgebouwde waarde netto op uw rekening wilt ontvangen, en/of;
 • Als u helemaal wilt stoppen met uw verzekering.

Wat betekent dat voor u?

 • Wij houden eerst belasting op uw tegoed in. Daarna mag u het geld besteden zoals u wilt, bijvoorbeeld voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. U mag er ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen betalen.
 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar wordt hoger. U betaalt belasting over het tegoed dat u opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.

3. U voegt uw levenslooptegoed volledig toe aan uw pensioen.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u later meer pensioen wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • U betaalt geen belasting over het tegoed dat u toevoegt aan uw pensioen. U moet dan wel een pensioentekort hebben. Informeer bij de Belastingdienst en uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. U betaalt belasting over de uitkeringen die u na uw pensioen krijgt.

U zet uw levenslooppolis (ongewijzigd) voort

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u wilt blijven sparen voor (tussentijds) levensloopverlof.
 • Als u (uiterlijk tot en met 31 december 2021) nog fiscaal voordelig vermogen wilt opbouwen.

Uw verzekering stopt:

 • Op uw oorspronkelijke einddatum, als die voor 1 januari 2022 ligt of
 • Uiterlijk op 31 december 2021.

Wat betekent dat voor u?

 • Op uw oorspronkelijke einddatum (maar uiterlijk op 31 december 2021) keren wij uw levenslooptegoed in één keer aan u uit. Wij beëindigen dan uw verzekering. U kunt daarna niet langer inleggen, ook al staat er een latere einddatum op uw polis.
 • U betaalt belasting over het bedrag dat u ontvangt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.

.

Uw polis stopt ná 1 januari 2022

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op en beëindigt uw polis

1. U neemt uw levenslooptegoed gedeeltelijk op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u een periodieke aanvulling op uw inkomen wilt.
 • Als u met levensloopverlof wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Wij maken het afgesproken bedrag periodiek over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.


2. U neemt uw levenslooptegoed in een keer volledig op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u de opgebouwde waarde netto op uw rekening wilt ontvangen, en/of;
 • Als u helemaal wilt stoppen met uw verzekering.

Wat betekent dat voor u?

 • Wij houden eerst belasting op uw tegoed in. Daarna mag u het geld besteden zoals u wilt, bijvoorbeeld voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. U mag er ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen betalen.
 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar wordt hoger. U betaalt belasting over het tegoed dat u opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.

3. U voegt uw levenslooptegoed volledig toe aan uw pensioen.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u later meer pensioen wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • U betaalt geen belasting over het tegoed dat u toevoegt aan uw pensioen. U moet dan wel een pensioentekort hebben. Informeer bij de Belastingdienst en uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. U betaalt belasting over de uitkeringen die u na uw pensioen krijgt.

U zet uw levenslooppolis (ongewijzigd) voort

De einddatum van uw Levenslooppolis ligt ná 31 december 2021. U mag nog tot 1 januari 2022 inleggen, maar uiterlijk op 31 december 2021 keren wij uw levenslooptegoed in één keer aan u uit.

Dit heeft gevolgen voor u:

1. U hebt Levensloop Rendement in uw beleggingsmix

 • U legt minder lang geld in. Uw eindkapitaal wordt dus lager. Misschien haalt u daardoor uw oorspronkelijke doelkapitaal niet.
 • Wilt u weten hoeveel lager uw kapitaal wordt? Vul dan op het wijzigingsformulier de einddatum ’31 december 2021’ in.
 • U krijgt dan bij uw eerstvolgende jaarlijkse waardeoverzicht (rond maart van ieder jaar) een prognose van uw eindkapitaal.
 • Belegt u gedeeltelijk of helemaal in Levensloop Rendement? Doordat uw verzekering eerder stopt, verandert ook uw beleggingsmix.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan hebt u een inleggarantie. Op uw oorspronkelijke einddatum zou u minimaal uw inleg terugkrijgen, zonder aftrek van kosten. Is de fondswaarde hoger, dan krijgt u dat hogere bedrag. Verandert u uw einddatum in 31 december 2021, dan behoudt u uw inleggarantie. In alle andere situaties vervalt deze garantie.
 • Levensloop Rendement is een beleggingsfonds dat bestaat uit aandelen, staats- en bedrijfsobligaties. De verdeling van uw beleggingstegoed over deze categorieën noemen we de beleggingsmix. De beleggingsmix wijzigt tijdens de looptijd van uw verzekering. Hoe dichter u bij de einddatum van uw verzekering komt, hoe minder u belegt in aandelen. U belegt dan meer in staatsobligaties en in bedrijfsobligaties die wij als minder risicovol beschouwen. Dit principe heet life cycle beleggen. Als u uw einddatum wijzigt, verandert dus ook uw beleggingsmix.


2. U hebt alleen Levensloop Zeker en/of Aandelen

 • U legt minder lang geld in. Uw eindkapitaal wordt dus lager. Misschien haalt u daardoor uw oorspronkelijke doelkapitaal niet.
 • Wilt u weten hoeveel lager uw kapitaal wordt? Vul dan op het wijzigingsformulier de einddatum ’31 december 2021’ in. U krijgt dan bij uw eerstvolgende jaarlijkse waardeoverzicht (rond maart van ieder jaar) een prognose van uw eindkapitaal.

Meer informatie over Loyalis en beleggingen.

Levensloop in het kort…

 • U mag nog tot en met 31 december 2021 fiscaal voordelig vermogen opbouwen. Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat bedrag in één keer aan u over.
 • Per jaar mag u maximaal 12% van uw brutosalaris opzij zetten, in totaal maximaal 210% van uw brutojaarsalaris. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar.
 • Omdat uw opgebouwde tegoed wordt belegd, groeit het. Het rendement dat u maakt, is afhankelijk van de levensloopvariant die u hebt gekozen.
 • Zolang u uw tegoed niet opneemt, is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd.
 • Nadat u uw levensloopverzekering beëindigt, kunt u met deze regeling niet meer fiscaal voordelig sparen.
 • Wij betalen uw levenslooptegoed aan uw werkgever uit. Overleg dus eerst met uw werkgever voordat u besluit uw tegoed op te nemen. Hebt u geen werkgever of bent u met pensioen? Dan houden wij eerst loonheffing op uw tegoed in en betalen het nettobedrag daarna aan u uit.

Kom in actie

Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering ongewijzigd voort te zetten of te beëindigen. Hierbij helpen we u graag, bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie. Bekijk ook de resultaten van deze actie.


Welke variant hebt u gekozen?

Levensloop Zeker

Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 0,1% (per 1-7-2018).

Levensloop Rendement

Het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum).

Levensloop Aandelen

U kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie).

Vragen?

Wilt u meer weten over levensloop? Stel uw vraag dan hier.