Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Levensloop

Het kabinet heeft de levensloopregeling afgeschaft. De regeling stopt definitief op 31 december 2021. U kunt daarom geen nieuwe polis meer afsluiten.

Hebt u een levenslooppolis van Loyalis?

Met uw levensloopregeling bouwt u een tegoed op waarmee u vrije tijd kunt kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Maar u mag er bijvoorbeeld ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen mee betalen. U kunt uw tegoed – na inhouding van belasting – dus vrij besteden.

Met uw levensloopregeling bouwt u kapitaal op door middel van beleggingsresultaten. Als de resultaten tegenvallen, haalt u misschien uw financiële doel niet. Of misschien zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd. Het is verstandig goed te bekijken of uw levensloopolis nog past bij het doel dat u voor ogen had. Bekijk ook goed welke gevolgen de einddatum van 31 december 2021 voor u heeft. Het kabinet heeft de levensloopregeling namelijk afgeschaft. De regeling stopt definitief op 31 december 2021.

Er zijn 2 situaties:

Products

Uw polis stopt vóór 1 januari 2022

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op en beëindigt uw polis

1. U neemt uw levenslooptegoed gedeeltelijk op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u een periodieke aanvulling op uw inkomen wilt.
 • Als u met levensloopverlof wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Wij maken het afgesproken bedrag periodiek over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.


2. U neemt uw levenslooptegoed in een keer volledig op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u de opgebouwde waarde netto op uw rekening wilt ontvangen, en/of;
 • Als u helemaal wilt stoppen met uw verzekering.

Wat betekent dat voor u?

 • Wij houden eerst belasting op uw tegoed in. Daarna mag u het geld besteden zoals u wilt, bijvoorbeeld voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. U mag er ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen betalen.
 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar wordt hoger. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.

3. U voegt uw levenslooptegoed volledig toe aan uw pensioen.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u later meer pensioen wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • U betaalt geen belasting over het tegoed dat u toevoegt aan uw pensioen. U moet dan wel een pensioentekort hebben. Informeer bij de Belastingdienst en uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. U betaalt belasting over de uitkeringen die u na uw pensioen krijgt.

U zet uw levenslooppolis (ongewijzigd) voort

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u wilt blijven sparen voor (tussentijds) levensloopverlof.
 • Als u (uiterlijk tot en met 31 december 2021) nog fiscaal voordelig vermogen wilt opbouwen.

Uw verzekering stopt:

 • Op uw oorspronkelijke einddatum, als die voor 1 januari 2022 ligt of
 • Uiterlijk op 31 december 2021.

Wat betekent dat voor u?

 • Op uw oorspronkelijke einddatum (maar uiterlijk op 31 december 2021) keren wij uw levenslooptegoed in één keer aan u uit. Wij beëindigen dan uw verzekering. U kunt daarna niet langer inleggen, ook al staat er een latere einddatum op uw polis.
 • U betaalt belasting over het bedrag dat u ontvangt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.

.

Uw polis stopt ná 1 januari 2022

U neemt uw levenslooptegoed (gedeeltelijk) op en beëindigt uw polis

1. U neemt uw levenslooptegoed gedeeltelijk op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u een periodieke aanvulling op uw inkomen wilt.
 • Als u met levensloopverlof wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar kan hoger worden. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen misschien hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Wij maken het afgesproken bedrag periodiek over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het aan u uit.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.


2. U neemt uw levenslooptegoed in een keer volledig op.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u de opgebouwde waarde netto op uw rekening wilt ontvangen, en/of;
 • Als u helemaal wilt stoppen met uw verzekering.

Wat betekent dat voor u?

 • Wij houden eerst belasting op uw tegoed in. Daarna mag u het geld besteden zoals u wilt, bijvoorbeeld voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. U mag er ook uw hypotheek mee aflossen of de studie van uw kinderen betalen.
 • Uw belastbaar inkomen in dat jaar wordt hoger. U betaalt belasting over het tegoed dat u periodiek opneemt. Dit is - afhankelijk van uw inkomen - maximaal 52%.
 • Doordat uw belastbaar inkomen hoger wordt, krijgt u misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan vervalt uw inleggarantie.
 • Staat er op 31 december 2021 nog een bedrag op uw levenslooprekening? Dan maken wij dat restant in één keer aan u over.

3. U voegt uw levenslooptegoed volledig toe aan uw pensioen.

Wanneer kiest u hiervoor?

 • Als u later meer pensioen wilt.

Wat betekent dat voor u?

 • U betaalt geen belasting over het tegoed dat u toevoegt aan uw pensioen. U moet dan wel een pensioentekort hebben. Informeer bij de Belastingdienst en uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. U betaalt belasting over de uitkeringen die u na uw pensioen krijgt.

U zet uw levenslooppolis (ongewijzigd) voort

De einddatum van uw Levenslooppolis ligt ná 31 december 2021. U mag nog tot 1 januari 2022 inleggen, maar uiterlijk op 31 december 2021 keren wij uw levenslooptegoed in één keer aan u uit.

Dit heeft gevolgen voor u:

1. U hebt Levensloop Rendement in uw beleggingsmix

 • U legt minder lang geld in. Uw eindkapitaal wordt dus lager. Misschien haalt u daardoor uw oorspronkelijke doelkapitaal niet.
 • Wilt u weten hoeveel lager uw kapitaal wordt? Vul dan op het wijzigingsformulier de einddatum ’31 december 2021’ in.
 • U krijgt dan bij uw eerstvolgende jaarlijkse waardeoverzicht (rond maart van ieder jaar) een prognose van uw eindkapitaal.
 • Belegt u gedeeltelijk of helemaal in Levensloop Rendement? Doordat uw verzekering eerder stopt, verandert ook uw beleggingsmix.
 • Belegt u helemaal in Levensloop Rendement? Dan hebt u een inleggarantie. Op uw oorspronkelijke einddatum zou u minimaal uw inleg terugkrijgen, zonder aftrek van kosten. Is de fondswaarde hoger, dan krijgt u dat hogere bedrag. Verandert u uw einddatum in 31 december 2021, dan behoudt u uw inleggarantie. In alle andere situaties vervalt deze garantie.
 • Levensloop Rendement is een beleggingsfonds dat bestaat uit aandelen, staats- en bedrijfsobligaties. De verdeling van uw beleggingstegoed over deze categorieën noemen we de beleggingsmix. De beleggingsmix wijzigt tijdens de looptijd van uw verzekering. Hoe dichter u bij de einddatum van uw verzekering komt, hoe minder u belegt in aandelen. U belegt dan meer in staatsobligaties en in bedrijfsobligaties die wij als minder risicovol beschouwen. Dit principe heet life cycle beleggen. Als u uw einddatum wijzigt, verandert dus ook uw beleggingsmix.


2. U hebt alleen Levensloop Zeker en/of Aandelen

 • U legt minder lang geld in. Uw eindkapitaal wordt dus lager. Misschien haalt u daardoor uw oorspronkelijke doelkapitaal niet.
 • Wilt u weten hoeveel lager uw kapitaal wordt? Vul dan op het wijzigingsformulier de einddatum ’31 december 2021’ in. U krijgt dan bij uw eerstvolgende jaarlijkse waardeoverzicht (rond maart van ieder jaar) een prognose van uw eindkapitaal.

Meer informatie over Loyalis en beleggingen.

Levensloop in het kort…

 • U mag nog tot 1 januari 2022 inleggen. Per jaar mag u maximaal 12% van uw brutosalaris opzij zetten, in totaal maximaal 210% van uw brutojaarsalaris. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar.
 • Omdat uw opgebouwde tegoed wordt belegd, groeit het. Het rendement dat u maakt, is afhankelijk van de levensloopvariant die u hebt gekozen.
 • Zolang u uw tegoed niet opneemt, is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd.
 • Nadat u uw levensloopverzekering beëindigt, kunt u met deze regeling niet meer fiscaal voordelig sparen.
 • Wij betalen uw levenslooptegoed aan uw werkgever uit. Overleg dus eerst met uw werkgever voordat u besluit uw tegoed op te nemen. Hebt u geen werkgever of bent u met pensioen? Dan houden wij eerst loonheffing op uw tegoed in en betalen het nettobedrag daarna aan u uit.

Kom in actie

Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering ongewijzigd voort te zetten of te beëindigen. Hierbij helpen we u graag, bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie. Bekijk ook de resultaten van deze actie.


Welke variant hebt u gekozen?

Levensloop Zeker

Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 0,3% (per 1-7-2017).

Levensloop Rendement

Het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum).

Levensloop Aandelen

U kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie).

Vragen?