Levensloop

Met een levensloopregeling kon u een tegoed opbouwen waarmee u vrije tijd kon kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 echter afgeschaft. U kunt deze regeling daarom niet meer afsluiten. Voor de huidige deelnemers stopt de regeling definitief op 31-12-2021. Wij onderzoeken de mogelijkheden om op 1-1-2022 een aantrekkelijk alternatief te bieden. Zodra wij meer weten, krijgt u hierover informatie.

Hebt u nog een levenslooppolis?

Bestaande levensloopregelingen lopen uiterlijk door tot en met 31-12-2021. Tot die datum is uw levenslooptegoed vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Wilt u (een deel van) het bedrag opnemen? Gebruik dan het formulier Levenslooptegoed opnemen. Op 31-12-2021 wordt uw resterende levenslooptegoed - na inhouding van loonheffingen - aan u uitgekeerd.

Tegoed opnemen of laten staan?

Opnemen van het hele tegoed in één keer is niet altijd voordelig, want:

  • het leidt tot een stijging van het belastbaar inkomen in het afkoopjaar
  • u krijgt hierdoor misschien minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en/of heffingskorting
  • na afkoop van het levenslooptegoed is er geen alternatief om fiscaal voordelig te sparen voor verlof of eerder stoppen met werken

De varianten van Levensloop 

Hebt u nog Loyalis Levensloop? Dan hebt u een van deze varianten:

Zeker
Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 0,3% (per 1-7-2017).

Rendement

Het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum).

Aandelen
U kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie).

U mag per jaar tot 12% van uw brutosalaris opzij leggen. In totaal mag u tot maximaal 210% van uw brutojaarsalaris opzij leggen. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar. Omdat het opgebouwde tegoed wordt belegd, groeit het. Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd. Bovendien krijgt u per spaarjaar belastingkorting, deze korting is per 1-1-2012 niet meer van toepassing.

Maatschappelijk verantwoorde aandelenportefeuille
Vanaf oktober bevat de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het reduceren van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met controversiële producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Vanzelfsprekend blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille. 

Kom in actie
Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering ongewijzigd voort te zetten, aan te passen of te beëindigen. Hierbij helpen we u graag, bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie. Bekijk ook de resultaten van deze actie. Vragen?
Wilt u meer weten over levensloop? Stel uw vraag dan hier.

Beleggersinformatie & factsheets