Levensloop Brandweer & Ambulance

Met Levensloop Brandweer & Ambulance kunt u eerder stoppen met werken (tussen 59/60 en 62 jaar). Dit is een speciale regeling die alleen geldt voor brandweer- en ambulancemedewerkers die werken in een functie die recht geeft op FLO én die zijn geboren ná 1949. FLO is Functioneel Leeftijds Ontslag en dit is per 01-01-2006 afgeschaft. FLO gaf brandweer- en ambulancemedewerkers recht op vervroegd uittreden (meestal al met 55 jaar). Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken: de levensloopregeling Brandweer & Ambulance.

Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 afgeschaft. Op 01-01-2022 stopt de regeling definitief voor alle huidige deelnemers. Er komt ook geen alternatief voor deze fiscaal voordelige manier van sparen voor extra vrije tijd.

Loyalis belegt

Loyalis berekent jaarlijks voor uw werkgever hoe hoog de werkgeversbijdrage moet zijn per deelnemer. Deze bijdrage stort de werkgever in Levensloop Brandweer en Ambulance van Loyalis (bestaande uit Levensloop en/of Aanvullingsplan netto). Loyalis belegt het geld in speciaal voor Brandweer en Ambulance gemaakte fondsen. Als u 59 jaar bent, is er gedurende 3 jaar 210% aanwezig in uw polis. Vanaf 60 jaar is er gedurende 2 jaar 140% aanwezig. Hiermee kunt u de periode van 3 of 2 jaar overbruggen tegen 70% van uw laatstverdiende salaris.

Als medewerker van Brandweer & Ambulance kunt u tot 01-01-2022 uw levenslooptegoed opnemen zonder dat u daarvoor onbetaald verlof hoeft op te nemen. Na die datum bestaat de levensloopregeling niet meer.