Koopsomplan

Uw Koopsomplan is een lijfrenteverzekering. Met de koopsom die u voor deze verzekering hebt betaald, bouwt u een lijfrentekapitaal op. De koopsom was aftrekbaar. Daarom stelt de belastingwetgeving voorwaarden aan de manier waarop het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd. Met dit kapitaal moet u op de einddatum een periodieke uitkering aankopen. U hebt 3 mogelijkheden.

De levenslange oudedagslijfrente
U bepaalt zelf wanneer de uitkering ingaat. De uitkering start op zijn laatst in het jaar waarin u de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan uw AOW-leeftijd. De looptijd is levenslang. De uitkering eindigt als u overlijdt.

De tijdelijke oudedagslijfrente
Hebt u lijfrentekapitaal opgebouwd tot 01-01-2014? Dan kunt u voor dit deel van uw kapitaal nog kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 wordt. Hebt u lijfrentekapitaal opgebouwd ná 01-01-2014? Dit deel van uw kapitaal kunt u periodiek laten uitkeren vanaf het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen uw totale lijfrentekapitaal te gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De looptijd is in alle gevallen minimaal 5 jaar.

De overbruggingslijfrente
Alleen met ingelegde premies voor 01-01-2006 kunt u een overbruggingslijfrente aankopen. U bepaalt zelf de ingangsdatum. De uitkering eindigt op z'n laatst in het jaar waarin u 65 jaar wordt, het jaar waarin u uw nieuwe AOW-leeftijd bereikt (als deze ligt na het jaar waarin u 65 wordt) of in het jaar waarin uw pensioen ingaat.

Kapitaaloverdracht

Hebt u bij ons kapitaal (lijfrente en netto) opgebouwd en wilt u dit overdragen naar een andere financiële instelling? Of hebt u ergens anders kapitaal opgebouwd en wilt u dit overdragen naar uw verzekering bij ons? Dan helpen wij u graag met deze kapitaaloverdracht.

Kom in actie

Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt om uw verzekering ongewijzigd voort te zetten, aan te passen of te beëindigen. Hierbij helpen we u graag, bijvoorbeeld met de informatie die u vindt bij Kom in actie. Bekijk ook de resultaten van deze actie.

Kosten

De premie-inleg wordt na aftrek van maximaal 7% kosten voor u belegd. Daarnaast betaalt u, afhankelijk van de looptijd van de verzekering, maximaal 0,058% beheerskosten per maand over de waarde van de verzekering. Op uw jaarlijks waarde-overzicht ziet u deze kosten terug.

Vragen?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan hier.

Hebt u een Koopsomplan Oud Regime?

Dan bent u niet gebonden aan deze 3 uitkeringsvormen. U moet wel op de einddatum met het kapitaal een periodieke uitkering aankopen. 

Uw situatie
Gevolg
Oplossing
Uw verzekering loopt af voordat u 65 jaar wordt
Alleen het lijfrentekapitaal dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2006 mag u gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Opgebouwd lijfrentekapitaal na 1 januari 2006 mag u alleen gebruiken voor een tijdelijke of levenslange oudedagslijfrent
U kunt een tekort aan lijfrentekapitaal voor een overbruggingslijfrente niet meer oplossen.

Een tekort voor een tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente kunt u niet binnen uw huidige verzekering oplossen want daardoor vervalt uw eindwaardegarantie. U kunt wel een nieuwe verzekering afsluiten
Uw verzekering loopt af in het jaar waarin u 65 jaar wordtHebt u de verzekering afgesloten om uw AOW aan te vullen? Dan sluit de einddatum misschien niet meer aan op uw (hogere) AOW-leeftijd
U kunt de einddatum van uw verzekering aanpassen aan uw nieuwe AOW-leeftijd. Maar daardoor vervalt uw eindwaardegarantie. Wel kunt u met het garantiekapitaal op de einddatum een uitgestelde uitkering tot uw AOW-leeftijd aankopen.

Als oplossing voor een eventueel tekort aan kapitaal op de einddatum kunt u een nieuwe verzekering afsluiten
Uw verzekering loopt af na het jaar waarin u 65 jaar wordt
De einddatum sluit misschien niet meer aan bij het doel dat u met deze verzekering voor ogen heb

De wijziging van de AOW-leeftijd hoeft geen gevolgen te hebben voor de einddatum van uw verzekering. Wilt u de einddatum toch aanpassen, dan vervalt uw eindwaardegarantie.

Wel kunt u met het garantiekapitaal op de einddatum een uitgestelde uitkering (bijvoorbeeld tot uw AOW-leeftijd) aankopen.

Als oplossing voor een eventueel tekort aan kapitaal op de einddatum kunt u een nieuwe verzekering afsluiten

Wijzigingsformulier

Beleggingsoverzicht