Nabestaandenverzekering

voor u op maat

Bij Loyalis verzekert u aanvullend inkomen voor uw nabestaanden. U bepaalt zelf hoeveel. Als u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden iedere maand een bedrag. U bepaalt zelf wie de uitkering krijgt, hoe hoog de uitkering is en hoe lang de uitkering loopt. 

Goed geregeld bij Loyalis:

  • maandelijkse uitkering voor uw partner of kind als u overlijdt
  • u bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • u kiest zelf hoe lang de uitkering loopt

Als u iets overkomt...

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een uitkering van de overheid en het pensioenfonds. Maar die uitkering is vaak een stuk lager dan u verwacht. Er zijn namelijk nogal wat mitsen en maren, vooral als u overlijdt vóórdat u de pensioenleeftijd bereikt. Veel mensen denken dat hun nabestaanden 70% van het laatstverdiende loon krijgen. In werkelijkheid is dat veel minder: eerder 35%.

...laat u hen goed achter

Bij Loyalis verzekert u aanvullend inkomen voor uw nabestaanden. U bepaalt zelf hoeveel. Als u overlijdt, ontvangen uw partner en/of kinderen iedere maand een nettobedrag. U bepaalt zelf hoe lang. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, of tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Zo hebben zij de tijd om de boel weer op de rit te krijgen. Ook als u er niet meer bent.

Direct aanvragen

Wilt u deze verzekering direct afsluiten? Stel zelf uw verzekering samen en bereken uw premie.

Wat kost het?

U betaalt maandelijks premie. De premie wordt berekend op basis van leeftijd en de hoogte van de uitkering die u kiest. Ook uw gezondheid kan invloed hebben op de premie. Bij het afsluiten van de verzekering betaalt u eenmalig €40 distributiekosten.  

Voor inkomens boven € 105. 075

Verdient u meer dan € 105. 075? Dan bouwt u boven dat bedrag geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer op. We berekenen het bedrag dat uw partner en kinderen daardoor missen. Dat bedrag kunt u bij ons verzekeren.

Bruto of netto uitkering

Deze verzekering wordt standaard aangeboden als nettovariant (erfrente). Dat betekent dat u de premie niet kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Uw partner betaalt straks ook geen belasting over de uitkering. U kunt ook kiezen voor een brutovariant (lijfrente). Lees meer in de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Vraag en antwoord

Welk bedrag verzeker ik?

U verzekert het bedrag dat uw partner iedere maand extra nodig heeft als u wegvalt, of andersom. Hoeveel dat is, is heel persoonlijk. Dat kan uw volledige maandinkomen zijn, of een gedeelte daarvan. 

U maakt zelf een schatting wat u nodig hebt. Of bereken het precies. Gedurende de looptijd van de verzekering kunt u de hoogte van het verzekerd bedrag altijd wijzigen.  

Wanneer keert Loyalis uit?

Als u overlijdt gedurende de looptijd van de verzekering, keert Loyalis het door u verzekerde bedrag uit aan uw partner. Of andersom, afhankelijk van wie u als begunstigde gekozen hebt. Eventuele aanvullende voorwaarden vindt u op uw polisblad. 

Tijdelijke ongevallendekking

Zolang uw aanvraag loopt, bent u nog niet volledig verzekerd. Dan geldt een tijdelijke ongevallendekking. Als u overlijdt aan de gevolgen van een ongeluk terwijl we uw aanvraag nog in behandeling hebben, krijgt uw partner een tijdelijke uitkering van ons. 

Tot wanneer loopt de verzekering?

Tenzij u de verzekering tussentijds opzegt, loopt de verzekering tot: 

  • u 90 jaar wordt, óf
  • uw partner de leeftijd bereikt die u als uitkeringsduur gekozen hebt (AOW-leeftijd of 85)
Hebt u de variant waarbij uzelf de uitkering krijgt als uw partner overlijdt, dan geldt bovenstaande precies andersom.

Waarom stelt Loyalis medische vragen?

Tijdens de aanvraag beantwoordt u een aantal medische vragen. Daarmee schatten we gezondheidsrisico's in. Op de gezondheidsverklaring vult u uw persoonlijke en medische informatie in. De medisch adviseur bekijkt de antwoorden en adviseert of wij de verzekering kunnen accepteren. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Lees meer over aanvullend medisch onderzoek

Wat is het verschil tussen erfrente (netto) en lijfrente (bruto)?


Premie fiscaal aftrekbaarBelasting over uitkeringUitkering gaat over op erfgenamen 
Erfrente (netto)neeneeja
Lijfrente (bruto)jajanee

Netto variant

De premie is niet aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Over het uitgekeerde bedrag hoeven uw nabestaanden geen inkomstenbelasting in box 1 te betalen. Ze betalen misschien wel ieder jaar vermogensrendementsheffing in box 3 en (eenmalig) erfbelasting over de totale waarde van de uitkeringen. 

Let op! 

  • Overlijdt u en krijgen uw nabestaanden een uitkering? Dan wordt de totale waarde van de uitkeringen opgeteld bij hun vermogen. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget
  • Is uw partner de verzekerde en bent u de begunstigde? En bent u de premie verschuldigd? Dan hoeft u na het overlijden van uw partner geen erfbelasting te betalen over de totale waarde van de uitkeringen.

    De Belastingdienst kijkt daarbij wel naar uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract om te zien of daarin andere afspraken zijn gemaakt. Zo ja, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat (ook) uw partner de premie verschuldigd was. Dan zijn de uitkeringen niet vrijgesteld van erfbelasting.  Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan betaalt u erfbelasting over de helft van de waarde van de uitkeringen. En misschien krijgt u een hogere partnervrijstelling (€ 638.089). Vraag uw financieel of belastingadviseur om meer informatie.
Bruto variant

De premie is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor moet u wel voldoende fiscale ruimte hebben. Uw nabestaanden betalen wel inkomstenbelasting in box 1, maar geen vermogensrendementsheffing in box 3 en geen erfbelasting over de totale waarde van de uitkeringen. 

Bereken uw fiscale ruimte op de site van de Belastingdienst.

Welke nabestaandenproducten heeft Loyalis eigenlijk?

 
Loyalis Nabestaandenverzekering 
inkomens vanaf €100.000
Uitkering aan uw partner
Uitkering aan uzelf
Uitkering aan uw kind *
Maandelijkse uitkering
Zelf hoogte uitkering bepalenwe berekenen uw aanvulling op maat
Netto uitkering
Bruto uitkering (aanvraag via PDF)-
Premievrij bij arbeidsongeschiktheid- *
Contract werkgever nodig-
    Op deze pagina vindt u meer informatieLees meer

* Alleen als uw werkgever voor deze optie heeft gekozen.

Hoe wijzig ik mijn verzekering?

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar ons op.

Hoe vraag ik de verzekering aan?


Werkt u bij de Nationale Politie? En hebt u zich aangemeld voor de collectieve oplossing van uw werkgever voor het wegvallen van de ANW-compensatie , maar wilt u uw keuze wijzigen?

Ga naar de intranetpagina van Politie. Hier vindt u een document om uw keuze te wijzigen. Politie regelt het verder voor u met Loyalis.

Ook overtuigd?

Zeker weten dat uw gezin goed achterblijft. Met de nabestaandenverzekering van Loyalis. Bereken nu uw premie en vraag direct de verzekering aan.