Bent u goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid?

Uw bestaande dekking uitbreiden is eenvoudig

Een goed inkomen bij arbeidsongeschiktheid in alle situaties

U bent al verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Dat is mooi! Maar voldoet u dekking nog? Misschien wilt u meer zekerheid. Uw huidige dekking uitbreiden is eenvoudig. U bent dan altijd goed verzekerd, in elke situatie. Voor maar enkele euro's extra per maand. Dat stelt gerust.

Waarom de dekking uitbreiden?

Bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kunt u kiezen uit 3 dekkingen:

 1. Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 2. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid
 3. Dekking in beide gevallen (Compleet)

Als u alleen een dekking heeft voor bijvoorbeeld gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en u raakt volledig arbeidsongeschikt (100%), keert de verzekering niet uit. En andersom. Met de dekking Compleet bent u verzekerd in alle gevallen, zowel bij gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt de ontbrekende dekking zelf bijsluiten, zodat u altijd goed verzekerd bent.

Uw voordelen bij uitbreiding van uw bestaande dekking

 • Goed verzekerd van inkomen in alle situaties (Complete dekking)
 • Geen medische keuring nodig binnen 6 maanden na indiensttreding
 • Heel betaalbaar: korting van minimaal 20% en fiscaal voordeel
 • De premie is niet afhankelijk van de leeftijd
 • Eenvoudig zelf regelen (via formulier per mail)

Ook kunt u het leaflet lezen.

Wat kost uitbreiden?

Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt u 0,33%* van uw brutosalaris. Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u 0,58%* van uw brutosalaris.

Rekenvoorbeelden:

 • Bij volledige arbeidsongeschiktheid:
  € 50.000 (jaarinkomen) x 0,33% x 0,8 = € 132 bruto per jaar / 12 = € 11,00 bruto per maand (netto indicatief € 6,40 per maand)
 • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid:
  € 50.000 (jaarinkomen) x 0,58% x 0,8 = € 232 bruto per jaar / 12 = € 19,33 bruto per maand (netto indicatief € 10,30 per maand)

Als uw werkgever een overeenkomst heeft met Loyalis, dan gaat hier nog de collectiviteitskorting van af die uw werkgever met Loyalis heeft afgesproken (minimaal 20%). In dat geval houdt uw werkgever de premie in op uw brutosalaris. Dat betekent dat uw premie netto nog lager uitvalt. Let op! Bij het afsluiten van een individuele AOV betaalt u ook nog eenmalig € 40 distributiekosten.

*Deze percentages kunnen wijzigen op basis van wets- en cao-wijzigingen. De premie is ook afhankelijk van de sector en contractvorm. Per 1 januari 2018 wordt de AOW-leeftijd flexibel en sluit onze verzekering aan op de voor u geldende AOW-leeftijd.

Hoe regel ik het?

Dekking uitbreiden bij semi-collectief contract
Hebt u een semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u verzekeringsnemer (u hebt een eigen polis)?
Vul dan het formulier Wijziging dekking in. U ontvangt een aangepaste polis met alle dekkingen.

Dekking uitbreiden bij collectief contract
Bent u (automatisch) collectief verzekerd via uw werkgever en bent u deelnemer (u hebt geen eigen polis)?
Dan moet u om de dekking uit te breiden een nieuwe aanvraag doen. Alleen voor de extra dekking ontvangt u een eigen polis. U bent dan voor een dekking verzekerd via uw werkgever en voor een dekking op individuele basis. Voor de uitkering maakt dat niet uit.

Dekking uitbreiden?

Om de dekking van uw (semi-collectieve) arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te breiden, vult u het onderstaande formulier ‘Wijziging dekking’ in. Zie blauwe button.

Let op! Indien u (automatisch) collectief verzekerd bent via uw werkgever en u wilt zelf uw dekking uitbreiden, dan moet u een geheel nieuwe aanvraag doen.