Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zorg

Goed geregeld door uw werkgever!

Speciaal voor iedereen die werkt in de Zorg

U zorgt altijd voor anderen. Thuis, op uw werk en dat doet u met hart en ziel. Maar wat als u eens uitvalt? Door ernstige rugklachten of als de werkdruk u te veel wordt. Als u ziek wordt en langdurig uit de running bent, heeft dat altijd impact. Ook op uw inkomen, want dat gaat op den duur fors achteruit. Met deze collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zorg vult u uw inkomen aan. Een mooie extra arbeidsvoorwaarde.

Uw voordelen

 • Tot uw AOW altijd verzekerd van minstens 70% inkomen
 • Bij 80-100% arbeidsongeschikt: 10 jaar een extra aanvulling (10%)
 • Dekking beroepsarbeidsongeschiktheid is mogelijk
 • Automatisch verzekerd bij indiensttreding
 • Sluit aan op de WIA, uw eigen cao en pensioen
 • Extra inkomenszekerheid bij hypotheek
 • Geen medische vragen (mits 50% van uw collega's meedoet)

Dekkingen

Loyalis biedt de verzekering AOV Zorg alleen collectief aan via de werkgever. Er is altijd een basisdekking die een inkomensaanvulling tot 70% biedt in geval van 35-80% arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan uw werkgever ervoor kiezen de basisdekking uit te breiden met 3 extra situaties: 0-35% arbeidsongeschiktheid, >80% arbeidsongeschiktheid en beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO). Deze 4 combinaties zijn mogelijk:

Gedeeltelijke dekking: verzekerd bij 35-80% arbeidsongeschiktheid
Gedeeltelijke dekking incl. 0-35%: verzekerd bij 0-80% arbeidsongeschiktheid
Gedeeltelijke dekking incl. >80%: verzekerd bij 35-100% arbeidsongeschiktheid
Een combinatie van alledrie: verzekerd bij 0-100% arbeidsongeschiktheid (in alle gevallen!)

Basisdekking: bij 35-80% arbeidsongeschiktheid

 • Aanvulling tot minstens 70% van uw verzekerd inkomen tot AOW-leeftijd
 • Re-intregratiebonus (aanvulling tot 80%) op uw WIA-uitkering, mits u >50% verdient van wat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen.

Voorbeeld van een uitkering bij 35-80% arbeidsongeschiktheid zonder werk:

AOV Grafiek Zorg GAO 35-80% Standaard (PFZW)

Rekenvoorbeeld bij 35-80%:
Stel, u verdiende € 1.000,- per maand en kunt geen vervangend werk vinden. UWV en PFZW samen keren dan € 350,- uit. Loyalis vult dan tot de voor uw geldende AOW leeftijd aan tot 70%. Deze aanvulling is: € 1.000,- minus € 350,00 = € 350,00. Uw totale inkomen is dan: € 700,00 (70% van uw oorspronkelijk salaris).

Extra dekkingen

De basisdekking (35%-80%) kan uitgebreid worden met:

1.Dekking bij 0-35% arbeidsongeschiktheid

Als UWV u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart, dan krijgt u geen WIA-uitkering. U blijft in principe in dienst van uw werkgever, eventueel met een aangepast arbeidscontract. Verdient u daardoor minder, dan krijgt u met deze dekking van Loyalis:

 • U krijgt een aanvulling van 80% van het inkomensverlies (10 jaar). Wel moet u nog minimaal 65% van uw oude inkomen zelf verdienen.
 • Uw werkgever kan ook kiezen voor een aanvulling van 70% van het inkomensverlies (3 jaar).

Voorbeeld van een uitkering bij 0-35% arbeidsongeschiktheid:

AOV Grafiek Zorg GAO 0-35% Standaard (PFZW)

Rekenvoorbeeld bij 0-35%:
Stel, u verdiende € 1.000,- per maand en door een aangepast arbeidscontract nog maar € 650,-. Bovenop uw lagere salaris krijgt u van Loyalis 10 jaar lang een aanvulling. Deze aanvulling is: € 1.000,- minus € 650,00 = € 350,00 x 80% = € 280,-. Uw totale inkomen is dan: € 930,00 (93% van uw oorspronkelijke salaris).

2.Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO)

Voor medewerkers die (medisch) specialist of arts-assistent zijn is er de extra dekking Beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO). Het UWV beoordeelt het verlies aan verdienvermogen op basis van gangbare arbeid. En als het UWV vindt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen WIA. Met de dekking BAO geldt niet het oordeel van UWV, maar dat van een medisch adviseur die op basis van uw eigen werk het verlies aan verdienvermogen vaststelt. Op basis van dat oordeel stelt Loyalis uw uitkering vast. De hoogte van de uitkering is een percentage (zie tabel hieronder) van het verzekerd jaarinkomen.

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid van
Bedraagt de uitkering
0-25%
nihil
25-35%21% van het verzekerd jaarinkomen
35-45%28% van het verzekerd jaarinkomen
45-55%35% van het verzekerd jaarinkomen
55-65%42% van het verzekerd jaarinkomen
65-80%50,75% van het verzekerd jaarinkomen
80-100%70% van het verzekerd jaarinkomen

De extra dekking BAO is speciaal voor medisch specialisten en arts-assistenten in loondienst. De werkgever kan deze dekking alleen afsluiten worden bovenop de basisdekking (35%-80%) en dus niet samen met de dekking 0-35%. Individueel kunt u deze dekking alleen afsluiten via VvAA. Meer informatie vindt u ook in ons leaflet.

3.Dekking bij >80% arbeidsongeschiktheid

Indien UWV u volledig arbeidsongeschikt verklaart (80%-100%), dan krijgt u een ruime inkomensaanvulling vanuit de WIA. Deze dekking vult dat nog aan met 10% extra.

 • Extra uitkering van 10% van uw verzekerd inkomen tot AOW-leeftijd
 • Recht op een einduitkering van 1 maand na volledig herstel

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschikheid (80% - 100%):

AOV Grafiek Zorg VAO 80-100% Standaard (ABP en PFZW)

Rekenvoorbeeld bij >80%
Stel, u verdiende € 1.000,- per maand en wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard. UWV en PFZW keren dan samen minimaal € 700,- uit. Bovenop die uitkering krijgt u van Loyalis tot de voor uw geldende AOW leeftijd een aanvulling van 10%. Deze aanvulling is: €1.000,- x 10% = € 100,-. Uw totale inkomen is dan: € 800 (80% van uw oorspronkelijk salaris).


De bovenstaande grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een inkomen beneden het maximum dagloon (zie www.uwv.nl).

Voor wie?

Deze verzekering kunt u niet individueel aanvragen. Alleen werkgevers in de sector Zorg & Welzijn kunnen via een collectief contract met Loyalis alle medewerkers (vaste en tijdelijke) verzekeren. Uw werkgever is dan de verzekeringsnemer en u bent - automatisch bij indiensttreding - deelnemer. U ontvangt geen polis, maar ziet de (resterende) premie-inhouding terug op uw salarisstrook. Vraag uw werkgever of hij een zo'n contract met ons heeft of controleer uw salarisstrook.

Uitzonderingen
Werkt u bij een van deze werkgevers en wilt u zich verzekeren? Dan bent u niet automatisch verzekerd en moet u zich wel eerst actief aanmelden.

Un1ek (alleen medewerkers van de Kinderopvang)
Stichting IJsselland Ziekenhuis
Prinses Máxima Centrum
GGZ inGeest
SJG Weert

Wat kost de verzekering?

Afhankelijk van wat er is afgesproken met uw werkgever bent u óf gratis verzekerd óf betaalt u zelf (deels) de premie. In dit laatste geval houdt uw werkgever de premie in op uw salaris waardoor u profiteert van fiscaal voordeel.

Rekenvoorbeeld bij de basisdekking (35-80%) zonder werkgeversbijdrage

Maandinkomen2.000
4.000
5.500
Brutopremie p/mnd
12,38
24,76
34,04
Nettopremie p/mnd
7,32
14,66
20,15

De premies in deze tabel zijn indicaties en gebaseerd op het basistarief. De werkelijke premie is maatwerk. Indien meer dan 80% van uw collega's deelneemt, krijgt u nog eens 10% extra korting op bovenstaande premies.

U betaalt geen distributiekosten
Als verzekeraar moeten we transparant zijn over onze kosten en dienstverlening. Zo mogen kosten voor advies en distributie niet meer in de prijs worden opgenomen, maar moeten wij deze apart in rekening brengen. Bij Loyalis is er geen sprake van advisering, wij rekenen alleen kosten voor de distributie van de verzekering (zoals de administratieve afhandeling, het opmaken en verstrekken van de verzekering). Nadat de verzekering is afgesloten, incasseren wij hiervoor eenmalig een bedrag van € 40,- . Maar in dit geval is uw werkgever de verzekeringnemer en daarom betaalt hij de distributiekosten en niet u.

Geen medische vragen

U wordt altijd geaccepteerd voor de verzekering via uw werkgever, ongeacht uw gezondheidssituatie, indien u niet verzuimt bij aanvang van de verzekering. De voorwaarde is wel dat minimaal 50% van uw collega's meedoet aan dit collectief.

Meedoen?

U kunt deze verzekering niet individueel afsluiten, alleen werkgevers met PFZW-pensioen. Heeft uw werkgever voor de medewerkers een collectief contract bij ons afgesloten? Dan bent u bij indiensttreding automatisch verzekerd. U hoeft niets te doen. Enkele zorginstellingen vormen hierop een uitzondering.

Uitzonderingen
Werkt u bij een van deze werkgevers? Dan moet u zich wel actief aanmelden.

Un1ek (alleen medewerkers van de Kinderopvang)
Stichting IJsselland Ziekenhuis
Prinses Máxima Centrum
GGZ inGeest
SJG Weert

Het verhaal van Anne

''Stond ik daar, met tranen in mijn ogen...''

Anne (38) is getrouwd en moeder van Siep (8). Ze is verpleegkundige en werd deels arbeidsongeschikt verklaard. Dat had veel impact op haar leven. Ze vertelt er openhartig over.