Arbeidsongeschiktheidsverzekering

in uitzonderlijke gevallen 80-100%

Het zal u maar gebeuren. U wordt volledig arbeidsongeschikt (80-100%) en kunt daardoor (bijna) niet meer werken. Grote kans dat u uw baan verliest. U ontvangt in dit geval een WIA-uitkering en een uitkering van uw pensioenfonds. Met deze verzekering krijgt u daar bovenop een extra aanvulling van 10% waardoor u altijd nog een goed inkomen behoudt. Zo voorkomt u een drastische inkomensdaling.

Uw voordelen

 • Aanvulling tot maximaal 85% tot AOW
 • Sluit aan op de WIA, uw eigen cao en pensioen
 • Collectiviteitskorting via uw werkgever
 • De premie is niet afhankelijk van leeftijd
 • Extra inkomenszekerheid bij hypotheek
 • Per maand opzegbaar

Wat levert het op?

AOV grafiek uitzonderlijke gevallen 80-100% (ABP)

Wat kost het?

Voor een aanvulling in uitzonderlijke gevallen (verzekerd bij volledige arbeidsongeschiktheid) betaalt u maximaal 0,27% van uw verzekerde inkomen. U kunt uw exacte premie online berekenen voordat u de verzekering aanvraagt.

Hoe betaalt u de premie?
Als uw werkgever een contract heeft met Loyalis wordt de premie ingehouden op uw brutosalaris. Hierdoor profiteert u van belastingvoordeel. De distributiekosten (€ 40) schrijven wij eenmalig af van uw bankrekening via automatische incasso. Lees meer in ons dienstverleningsdocument.

Belangrijk om te weten

 • Onze verzekering is afgestemd op uw AOW-leeftijd. Vanaf een bepaalde leeftijd tot aan uw AOW-leeftijd (max. 67 jaar) hoeft er geen premie meer te worden betaald voor de verzekering. Premievrije leeftijden:
  -Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) is deze premievrije leeftijd: 5 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
  -Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) is deze premievrije leeftijd: 2 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
 • De AOV kan aangevraagd worden tot een bepaalde leeftijd:
  -Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) is deze leeftijd: 6 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
  -Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) is deze leeftijd: 3 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
 • Deze verzekering keert uit tot uw AOW-leeftijd.
 • Alle dekkingen keren uit tot AOW-leeftijd met een maximumleeftijd van 67 jaar. Maar raakt u voor 0 - 35% arbeidsongeschikt dan keren wij maximaal 10 jaar uit.
 • Stel dat u volledig arbeidsongeschikt wordt en u of uw werkgever hebt alleen een dekking voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten. Dan kunnen wij uw inkomen niet aanvullen. Andersom geldt dit ook. Kortom, u krijgt alleen een uitkering voor de situatie waarvoor u bent verzekerd.
 • Ziekte waarvoor u op dit moment verzuimt en die in het ergste geval tot arbeidsongeschiktheid leidt, is niet verzekerd. U kunt bij ziek zijn wel de verzekering afsluiten, maar u wordt pas volledig geaccepteerd zodra u 4 weken onafgebroken en volledig aan het werk bent.
 • Wij zijn wettelijk verplicht inkomstenbelasting in te houden op uw uitkering.
 • Als u rechtstreeks aan Loyalis uw premie betaalt (individueel verzekerd) en niet via uw loon (verzekerd via uw werkgever), kunt u de belasting op de premie terugvragen via uw jaarlijkse aangifte.
 • De grondslag voor een uitkering is het verzekerd inkomen op 1 januari voorafgaand aan het jaar van ontslag/herplaatsing.

Meer vragen & Antwoorden

Ook overtuigd?

Al meer dan 300.000 mensen kozen voor een aanvulling van Loyalis bij arbeidsongeschiktheid.
U toch ook?