Arbeidsongeschiktheidsverzekering

in de meeste gevallen

Het zal u maar gebeuren... U raakt arbeidsongeschikt en kunt daardoor minder werken. In het ergste geval verliest u zelfs uw baan. Met deze verzekering krijgt u, als u door het UWV 35% - 80% arbeidsongeschikt bent verklaard, minimaal 70% van uw inkomen. Dit is vooral belangrijk bij een situatie waarin u uw baan verliest

Raakt u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering vanuit de overheid of uw pensioenfonds. U kunt nog voor 65% werken en zelf voor een inkomen zorgen. Deze verzekering zorgt ervoor dat u 10 jaar lang een aanvulling van 80%, van het inkomen dat is weggevallen, krijgt als u blijft werken.

Wat zijn de voordelen:

  • altijd een aanvulling tot minimaal 70% van uw inkomen
  • korting op de premie als uw werkgever een contract heeft met Loyalis
  • de premie is niet afhankelijk van leeftijd

Wat levert het mij op?

AOV_grafiek_meeste_gevallen

En als u 0 - 35% arbeidsongeschikt raakt

AOV 0-35

Wat kost het?

Voor een aanvulling in alle gevallen betaalt u maximaal 0,55% van uw verzekerde inkomen. Bij het aanvragen van deze verzekering betaalt u eenmalig € 40 distributiekosten. Als uw werkgever een contract heeft met Loyalis wordt de premie normaal gesproken ingehouden op uw salaris. Distributiekosten worden via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Lees meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor uw partner?

Om het hele gezinsinkomen te beschermen kunt u uw partner ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zelfs als hij of zij geen pensioen opbouwt bij ABP, PPF APG of PFZW. Meer over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering Algemeen

Wat moet ik weten?

  • stel dat u 80-100% arbeidsongeschikt raakt en hebt gekozen voor ‘in de meeste gevallen’.  Dan kunnen wij uw inkomen niet aanvullen
  • ziekte waarvoor u op dit moment verzuimt is niet verzekerd
  • wanneer u rechtstreeks aan Loyalis uw premie betaalt en niet via uw loon, kunt u de belasting op de premie terugvragen via uw jaarlijkse aangifte
  • de verzekering keert uit tot AOW-leeftijd met een maximumleeftijd van 67 jaar. Raakt u voor 0 - 35% arbeidsongeschikt keren wij maximaal 10 jaar uit
  • uw inkomen daalt tijdens uw eerste twee ziektejaren. Onze verzekering keert in de regel pas uit als u op basis van arbeidsongeschiktheid bent ontslagen of herplaatst
  • de verzekering die u afsluit voor een aanvulling in de meeste gevallen is een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
  • grondslag voor een uitkering is het verzekerd inkomen op 1 januari voorafgaand aan het jaar van ontslag/herplaatsing

Ook overtuigd?

Al meer dan 300.000 mensen kozen voor een aanvulling van Loyalis bij arbeidsongeschiktheid.
U toch ook?