Arbeidsongeschiktheidsverzekering Algemeen

Altijd zeker van een goed inkomen

Verzekerd zonder pensioenopbouw bij ABP, PPF APG of PFZW

Het zal u maar gebeuren...U wordt arbeidsongeschikt en kunt daardoor (deels) niet meer werken. In het ergste geval verliest u zelfs uw baan. Met deze verzekering kunt u vanaf 35% arbeidsongeschiktheid altijd rekenen op minimaal 70% van uw verzekerd inkomen. Tot uw AOW. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) keren we nog 10% extra uit. Dit is bovenop de uitkering die u al krijgt van uw pensioenfonds en de overheid (WIA). Zo hebt u altijd genoeg inkomen om te leven zoals u nu bent gewend. Ook als werken niet meer lukt.

Uw voordelen

 • Altijd minstens 70% inkomen tot AOW-leeftijd
 • Flexibel: kies zelf uw verzekerd inkomen (tot of boven max. dagloon)*
 • Extra inkomenszekerheid bij hypotheekaanvraag
 • Per maand opzegbaar
*Deze inkomensaanvulling is flexibel af te sluiten. U kiest zelf het verzekerd inkomen, namelijk:
 • tot maximum dagloon (€ 54.616,86 p/jr per 1-1-2018)
 • boven maximum dagloon

Wat kost het?

Voor een aanvulling in alle gevallen tot maximum dagloon* betaalt u maximaal 1,32% van het verzekerde inkomen.
Voor een aanvulling in alle gevallen boven maximum dagloon* betaalt u maximaal 3,28% van het verzekerde inkomen.

Bij het aanvragen van deze verzekering betaalt u eenmalig € 40 distributiekosten. Deze kosten schrijven wij eenmalig af van uw bankrekening via automatische incasso. Lees meer in ons dienstverleningsdocument.

*)Max. dagloon 2018 is € 54.616,86.

Wat levert het op?

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) tot maximum dagloon*

Deze situatie komt het meeste voor en zorgt voor de grootste inkomensachteruitgang.

AOVP_grafiek_meeste_gevallen_tot_maxdagloon

*)Max. dagloon 2018 is € 54.616,86.

Meer voorbeelden

Belangrijk om te weten

 • Onze verzekering is afgestemd op uw AOW-leeftijd. Vanaf een bepaalde leeftijd tot aan uw AOW-leeftijd hoeft er geen premie meer te worden betaald voor de verzekering. Premievrije leeftijden:
  -Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) is deze premievrije leeftijd: 5 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
  -Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) is deze premievrije leeftijd: 2 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
 • De AOV kan aangevraagd worden tot een bepaalde leeftijd:
  -Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) is deze leeftijd: 6 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
  -Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) is deze leeftijd: 3 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd.
 • Deze verzekering keert uit tot uw AOW-leeftijd.
 • Stel dat u volledig arbeidsongeschikt wordt en u hebt alleen een dekking voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten. Dan kunnen wij uw inkomen niet aanvullen. Andersom geldt dit ook. Kortom, u krijgt alleen een uitkering voor de situatie waarvoor u bent verzekerd.
 • Ziekte waarvoor u op dit moment verzuimt en die in het ergste geval tot arbeidsongeschiktheid leidt, is niet verzekerd. U kunt bij ziek zijn wel de verzekering afsluiten, maar u wordt pas volledig geaccepteerd zodra u 4 weken onafgebroken en volledig aan het werk bent.
 • Wij zijn wettelijk verplicht inkomstenbelasting in te houden op uw uitkering.
 • U kunt de belasting op de premie terugvragen via uw jaarlijkse aangifte.
 • De grondslag voor een uitkering is het verzekerd inkomen op 1 januari voorafgaand aan het jaar van ontslag/herplaatsing.

Wanneer hebt u geen recht op een uitkering?

De meest voorkomende redenen leest u hier. Of lees de polisvoorwaarden (hoofdstuk 7).

 • Als u al arbeidsongeschikt was voordat de verzekering startte.
 • Als uw ziekteverzuim is ontstaan tijdens de wachttermijn van de verzekering. Dit geldt niet als de oorzaak een ongeval is.
 • Als uw arbeidsongeschiktheid is ontstaan door een ziekte, gebrek of aandoening die is uitgesloten van dekking. Eventuele medische uitsluitingen vindt u op uw verzekeringsbewijs. 
 • Als uw WIA-uitkering wordt opgeschort of geweigerd, of als u niet voldoet aan de voorwaarden die wij, UWV of uw werkgever aan u stelt. 
 • Als u in de gevangenis of in voorlopige hechtenis zit, of als u ter beschikking gesteld bent van de staat (tbs). Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland.

Opzeggen

U kunt uw verzekering opzeggen met dit formulier. U kunt dit formulier zowel per post als via e-mail terugsturen.

Ook overtuigd?

Al meer dan 300.000 mensen kozen voor een aanvulling van Loyalis bij arbeidsongeschiktheid.
U toch ook?