Wat kan Loyalis u bieden...

Voldoende inkomen om te kunnen wonen en leven zoals u gewend bent? Ook na uw pensioen, bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden voor uw nabestaanden? Dat kan met aanvullende regelingen. Collectief of individueel, en altijd als aanvulling op bestaande regelingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze producten.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een uitkering van de overheid en van het pensioenfonds. Maar dat is vaak niet genoeg om van te leven. De voordelen van onze verzekering:

  • een aanvulling tot minimaal 70% van uw inkomen
  • premie is niet afhankelijk van uw leeftijd
  • tot uw pensioen verzekerd van een aanvullend inkomen

Nabestaandenverzekering

Het nabestaandenpensioen is meestal al onderdeel van een pensioenregeling. Maar in veel gevallen is dit voor uw gezin onvoldoende om te blijven wonen en leven zoals zij gewend zijn. De voordelen van onze verzekering:

  • uw nabestaanden zijn financieel beschermd
  • u bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • u bepaalt zelf de duur van de uitkering

Pensioenaanvullingen

Door aanpassing van de oudedagsvoorzieningen, waaronder pensioen en lijfrente, wordt per saldo minder pensioen opgebouwd. Met deze verzekering zorgt u zelf voor extra inkomen tijdens uw pensioen.  De voordelen van onze aanvullingen:

  • u verzekert of belegt uw kapitaal
  • u bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • u bepaalt zelf de duur van de uitkering

Producten die lopen via uw werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever voor u een product heeft afgesloten bij Loyalis. U hoeft hier verder niks voor te doen. Hiernaast vindt u informatie over deze producten.

Oude producten Loyalis Sparen & Beleggen

Vanuit Loyalis Sparen & Beleggen is een aantal producten niet meer af te sluiten. Indien u nog een oud Loyalis Sparen & Beleggen product heeft, kunt u hiernaast terecht voor meer informatie.