Wat kan Loyalis u bieden...

Voldoende inkomen om te kunnen wonen en leven zoals u gewend bent? Ook na uw pensioen, bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden voor uw nabestaanden? Dat kan met aanvullende regelingen. Collectief of individueel, en altijd als aanvulling op bestaande regelingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze producten.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een uitkering van de overheid (WIA) en uw pensioenfonds. Maar dat is vaak niet genoeg om te wonen en leven zoals u nu gewend bent. Met onze aanvullende verzekering kunt u altijd rekenen op:

  • minimaal 70% van uw inkomen tot AOW-leeftijd
  • een passende aanvulling op de WIA en uw pensioenregeling
  • lage premie die niet afhankelijk is van uw leeftijd
  • gedeeltelijke pensioenopbouw (ABP)

Nabestaandenverzekering

Het nabestaandenpensioen is meestal al onderdeel van een pensioenregeling. Maar in veel gevallen is dit voor uw gezin onvoldoende om te blijven wonen en leven zoals zij gewend zijn. De voordelen van onze verzekering:

  • Uw nabestaanden zijn financieel beschermd
  • U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • U bepaalt zelf de duur van de uitkering

Pensioenaanvullingen

Door aanpassing van de oudedagsvoorzieningen, waaronder pensioen en lijfrente, wordt per saldo minder pensioen opgebouwd. Met deze verzekering zorgt u zelf voor extra inkomen tijdens uw pensioen.  De voordelen van onze aanvullingen:

  • U verzekert of belegt uw kapitaal
  • U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering
  • U bepaalt zelf de duur van de uitkering

Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid via uw werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever voor u een product heeft afgesloten bij Loyalis. U hoeft hier verder niks voor te doen. Hiernaast vindt u informatie over deze producten.

Oude producten: Loyalis Sparen & Beleggen

Vanuit Loyalis Sparen & Beleggen is een aantal producten niet meer af te sluiten. Heeft u nog een oud Sparen & Beleggen product, dan vindt u hiernaast meer informatie.