Consumentenpanel

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Wij hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk eist van verzekeraars dat zij helder communiceren over hun verzekeringen. Het Keurmerk wil graag consumenten betrekken bij het beoordelen van de informatie van verzekeraars. U als consument kunt immers het beste aangeven of de informatie van een verzekeraar duidelijk en begrijpelijk is.

Wat krijg ik ervoor terug?

Als u lid wordt van het consumentenpanel, draagt u bij aan begrijpelijkere informatie over verzekeringen. Daarnaast helpt u mee om te beoordelen of een verzekeraar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verkrijgt, behoudt of verliest. U krijgt bovendien een vergoeding.

Wat moet u doen en hoeveel tijd kost het?

U krijgt ongeveer eens per maand maximaal tien vragen over informatie van verzekeraars die gaat over verzekeringen die zij aanbieden. Het duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier om de vragen te beantwoorden. Als u hebt meegedaan, dan hoort u binnen drie weken na sluiting van de vragenlijst wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en wat dit betekent voor de verzekeraar. U hoort dus altijd welk effect uw mening en tips hebben.

Meer weten of aanmelden?