Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zijn een maatschappelijk betrokken onderneming. Door de omgeving niet uit het oog te verliezen, hopen we dat de toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare samenleving. We streven naar een zorgvuldige balans tussen ‘people, planet en profit’.

Belastingen

Wij zijn een in Nederland gevestigde financiële dienstverlener en betalen in Nederland belasting over ons fiscaal resultaat. Wij hebben geen dochterondernemingen die in andere belastingjurisdicties zijn gevestigd. Voor meer informatie over het thema Belastingen verwijzen wij naar ons jaarverslag.

APG 

Wij zijn een dochteronderneming van APG (Algemene Pensioen Groep) en sluiten voor wat betreft het beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij onze moederorganisatie. Meer informatie over het MVO-beleid vindt u dan ook op de website van APG.

Website APG