Corporate Governance

Loyalis is het eens met, en houdt zich aan, de zogeheten Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. Deze Governance Principes komen overeen met de Nederlandse Corporate Governance Code. Wij streven hiermee naar een efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering en vinden betrouwbaarheid en openheid belangrijk.

Wij nemen bewuste en zorgvuldige beslissingen. Daarbij houden we rekening met onze stakeholders en stellen we de klant centraal. APG Groep N.V. is onze enig aandeelhouder. Onze Raad van Commissarissen controleert onze bedrijfsvoering en beslissingen. Daarnaast houden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op ons.

Onze directie heeft 3 leden. Hieronder vindt u meer informatie over de belofte van onze directie, het beloningsbeleid en de naleving van de Governance Principes.

Directie: Wim Vliex, Peter van Wageningen en Cindy Weisscher

Wim Vliex