Corporate Governance

Loyalis onderschrijft en conformeert zich aan de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. Deze Governance Principes liggen in het verlengde van de Nederlandse Corporate Governance Code. Wij streven hierbinnen naar een efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij we veel waarde hechten aan integriteit en transparantie. Wij nemen weloverwogen en zorgvuldige beslissingen waarbij we rekening houden met de belangen van al onze stakeholders en waarin wij het klantbelang centraal stellen. APG Groep N.V. is onze enig aandeelhouder. Wij hebben een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op onze bedrijfsvoering en de beslissingen die wij nemen. Daarnaast houdt zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten toezicht op ons.

De directie van Loyalis bestaat uit 3 directieleden. Onderstaand vindt u meer informatie over de Belofte van onze directie, het beloningsbeleid en de naleving van de Governance Principes.

Directie: Wim Vliex, Peter van Wageningen en Cindy Weisscher

Wim Vliex