Beleggingen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Hoe doen wij dat?

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk voor Loyalis Verzekeringen. Wij geven dit graag een prominente plek binnen ons beleggingsbeleid. Bij de toepassing van ons verantwoord beleggingsbeleid streven we naar verbetering en een optimaal duurzaamheidsresultaat. Dit doen we vanuit een morele overtuiging en omdat wij ons bewust zijn van de toonaangevende positie die wij als verzekeraar en belegger hebben.

Onze doelstellingen

  1. Het verbeteren van de risico/rendementsverhouding
  2. Blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  3. Aan de integriteit van de financiële markten bijdragen
Wilt u meer weten over ons verantwoord beleggingsbeleid? Lees dan het Beleid Verantwoord Beleggen.

Verantwoordelijkheid nemen

Het klantbelang staat centraal. Het doel van de beleggingen blijft een zo goed mogelijk rendement behalen binnen de afgesproken risicokaders. Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen hier op een positieve manier aan bijdraagt. Bovendien vinden wij het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van onze beleggingen op mens, milieu en maatschappij.

Loyalis en APG

Loyalis is voor 100% onderdeel van APG. De uitvoering van het beleid verantwoord beleggen doen wij niet zelf. Dat hebben we uitbesteed aan APG Asset Management. De eindverantwoordelijkheid hiervoor blijft echter altijd bij Loyalis liggen. Lees alles over maatschappelijk verantwoord beleggen bij APG.

Het verantwoord beleggen beleid van Loyalis voldoet aan de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.