Voorlopige dekking

zolang uw aanvraag loopt

Zodra wij uw aanvraag voor een verzekering ontvangen, geldt een voorlopige dekking voor de aangevraagde verzekering. Deze 'voorlopige dekking' loopt zolang wij uw aanvraag in behandeling hebben. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat houdt de voorlopige dekking in?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt aangevraagd, bent u vanaf de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen tot het moment waarop de verzekering daadwerkelijk ingaat (dit is de ingangsdatum van de polis zoals vermeld op het verzekeringsbewijs) verzekerd tegen het risico/de risico’s van arbeidsongeschiktheid volgens de door u gekozen dekkingen. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

U moet in die tussenliggende periode tussen de aanvraag van de verzekering en de datum waarop de verzekering daadwerkelijk ingaat bij een werkgever in dienst zijn en ziek zijn geworden als gevolg van een ongeval.

Nabestaandenverzekering

Wat houdt de voorlopige dekking in?

Na het aanvragen van onze nabestaandenverzekering geldt een voorlopige ongevallendekking. Komt u in de periode dat wij uw aanvraag in behandeling hebben te overlijden als gevolg van een ongeval, dan ontvangen uw nabestaanden toch de uitkering die u hebt aangevraagd. Bijvoorbeeld 5 jaar lang € 500 per maand. 

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden? 

Het totaal uit te keren bedrag (de ‘contante waarde’ van de uitkering) is maximaal € 250.000. De voorlopige dekking geldt tot maximaal 3 maanden nadat u de verzekering hebt aangevraagd. Daarna vervalt het recht op een mogelijke uitkering uit deze voorlopige dekking. 

De voorlopige ongevallendekking eindigt:

  • op de datum dat de verzekering ingaat
  • op de datum dat wij uw verzekering afwijzen 
  • of op de datum dat wij van u bericht ontvangen dat u de aanvraag intrekt