Aanvragen kapitaaloverdracht

Hebt u bij ons kapitaal (lijfrente en netto) opgebouwd en wilt u dit overdragen naar een andere financiële instelling? Of hebt u ergens anders kapitaal opgebouwd en wilt u dit overdragen naar uw verzekering bij ons? Dan helpen wij u graag met deze kapitaaloverdracht. 

U kunt uw kapitaal overdragen van of naar uw:

  • Premiespaarplan
  • Kapitaalplan
  • Koopsomplan (Eindwaarde)
  • Toekomstplan (Op Maat) 
  • SFS Aanvullend Privé Pensioen 
  • Garantplan Pensioenplan
  • VUT Garantplan

Wilt u uw Loyalis-kapitaal overdragen naar een andere financiële instelling? Vul dan ons overdrachtsformulier  in.

Wilt u uw kapitaal overdragen van een andere financiële instelling naar ons? Dan vraagt die andere financiële instelling aan u om een overdrachtsformulier in te vullen. Op dat formulier moet u een betalingskenmerk en een rekeningnummer van Loyalis vermelden. U vindt deze op de offerte die wij u toesturen als u bij ons een verzekering aanvraagt. U krijgt van ons bericht zodra wij uw kapitaal hebben ontvangen. Op uw polisblad, uw jaarlijkse waardeoverzicht en MijnLoyalis ziet u hoe wij uw kapitaal hebben belegd. 

Meer weten? 

Om waardeoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Bij overdracht van kapitaal, zowel van als naar Loyalis Leven N.V., handelen wij altijd volgens deze afspraken. Meer informatie vindt u op nvb.nl en vanatotzekerheid.nl.