Hebt u vragen?

Waarom ontvang ik een waardeoverzicht van mijn beleggingsverzekering(en)?

U ontvangt een waardeoverzicht, omdat u een beleggingsverzekering hebt afgesloten bij Loyalis. Met dit overzicht informeren wij u over de waarde die u hebt opgebouwd met uw beleggingsverzekering. Daarnaast vindt u er de premies en de kosten die u in dat jaar hebt betaald.

Krijg ik elk jaar een waardeoverzicht van mijn beleggingsverzekeringen?

Ja, u ontvangt van ons elk jaar opnieuw een bijgewerkt waardeoverzicht.

Waarom is de betaalde premie op mijn fiscale jaaropgave 2015 anders dan de betaalde premie op het waardeoverzicht?

De door u betaalde premie(s) en/of koopsom(men) die op het waardeoverzicht worden vermeld, kunnen afwijken van de weergave van de betaalde premie(s) en/of koopsom(men) in de fiscale jaaropgave 2015. In de fiscale jaaropgave zijn alle premies opgenomen die wij van u in 2015 hebben ontvangen. In het waardeoverzicht dat u in 2016 hebt ontvangen worden premie(s) en/of koopsom(men) meegenomen, die geïnvesteerd zijn in uw verzekering vanaf februari 2015 tot en met  januari 2016.

Wat betekent de inleggarantie bij Loyalis Levensloop Rendement?

Voor Loyalis Levensloop Rendement geldt een inleggarantie op de einddatum van uw polis, zolang er geen opnamen hebben plaatsgevonden en de verzekering ongewijzigd wordt voortgezet. Eventuele tegenvallende beleggingsresultaten zijn dus niet van invloed op deze inleggarantie. Wanneer u nu besluit de verzekering te beëindigen of om te zetten naar een andere productvariant, dan vervalt de inleggarantie.

Waarom heb ik meer of minder betaald dan mijn waardeoverzicht aangeeft?

In het overzicht staan de premie(s) en/of koopsom(men) aangegeven die in de betreffende periode door u in de verzekering zijn geïnvesteerd. Bij de vaststelling van de betaalde premie(s) en/ of koopsommen zijn wij ervan uit gegaan dat alle vervallen premie(s) en/of koopsom(men) tot en met 31 december 2015 is of zijn voldaan. Als dit in uw geval niet correct is, neem dan contact op met onze Klantenservice, telefoon 045 579 61 11. Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.

Hoe kan ik mijn beleggingsrekening wijzigen?

U kunt uw beleggingsrekening wijzigen door het wijzigingsformulier in te vullen en dit aan ons te retourneren. Het beleggingsfonds van een AOW Aanvullingsplan of een Pensioen Aanvullingsplan kunt u niet wijzigen.

Wijzigingsformulieren

Waar kan ik terecht met vragen over het waardeoverzicht van mijn beleggingsverzekering?

Vindt u het antwoord niet op deze site? Neem dan contact op met onze Klantenservice, telefoon 045 - 579 61 11. Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.

Als ik het aantal participaties vermenigvuldig met de koers dan is dat niet altijd gelijk aan de waarde. Waar ligt dat aan?

De koers op het waardeoverzicht is rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma. Voor de berekening van de werkelijke waarde wordt gerekend met een koers van 4 cijfers achter de komma. Dit zorgt voor afrondingsverschillen.

Waarom is de premie van mijn Premiespaarplan op het waardeoverzicht 0 euro?

Door een wetswijziging valt uw Premiespaarplan vanaf 1 januari 2006 onder de overbruggingslijfrentes en zijn de premies niet langer fiscaal aftrekbaar. U bent destijds in de gelegenheid gesteld uw polis om te zetten in een “netto variant”. Als u van deze keuze gebruik hebt gemaakt, is uw voormalige Premiespaarplan premievrij gemaakt. Het saldo van uw Premiespaarplan is daardoor 0 euro. De door u betaalde premie is ingelegd in de "netto polis". Van deze polis ontvangt u een apart waardeoverzicht.

Kan ik mijn beleggingsfonds wijzigen?

Als u een Koopsomplan, een Premiespaarplan, of een Kapitaalplan hebt, dan kunt u zowel voor uw reeds opgebouwde waarde als uw toekomstige premie-inleg het beleggingsfonds wijzigen. Het beleggingsfonds van een AOW Aanvullingsplan of een Pensioen Aanvullingsplan kunt u niet wijzigen. U kunt uw beleggingsrekening wijzigen door het wijzigingsformulier in te vullen en dit aan ons te retourneren.

Wijzigingsformulieren

Waarom staat op mijn waardeoverzicht van Toekomstplan (Op Maat) dat de afkoopkosten maximaal € 150,- bedragen?

Het waarde overzicht is een generiek format voor al onze producten. De afkoopkosten voor Toekomstplan (Op Maat) bedragen inderdaad € 0,-

Waarom staat er in mijn waardeoverzicht een fonds met waarde € - 0,01?

Dit is het gevolg van afrondingsverschillen in onze administratie.

Hoe wordt de omvang van de bonus/ premie overlijdensrisicodekking bepaald?

De omvang van de bonus/premie bepaalt Loyalis maandelijks op basis van de waarde van de beleggingen en de leeftijd van de verzekerde. Voor verzekeringen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013 is de bonus ook afhankelijk van het geslacht van de verzekerde.

Ik heb een brief gehad dat er een correctie woekerpoliscompensatie toegevoegd wordt in mijn verzekering. Hoe zie ik dat terug op mijn waardeoverzicht?

Het aan u doorgegeven bedrag “correctie woekerpoliscompensatie” kunt u op het waardeoverzicht terugvinden onder de naam “ConversieWaarde”.

Ik zie dit jaar uitkeringsbedragen op het waardeoverzicht. Waarom is dit?

Op de einddatum van uw verzekering moet u met uw eindkapitaal een periodieke uitkering aankopen. Dat kan bij ons, of bij een andere aanbieder van lijfrentes (bank of verzekeraar) Uiterlijk drie maanden voor de einddatum van uw verzekering krijgt u van ons een bericht over uw uitkeringsmogelijkheden. U hoeft op dat moment pas te kiezen welke periodieke uitkering u gaat aankopen. Om u al een indicatie te geven, vermelden wij in het waardeoverzicht  twee indicaties van de uitkering: een uitkeringsprognose op basis van  pessimistisch rendement, en een uitkeringsprognose op basis van historisch rendement.

Bij het berekenen van deze prognoses zijn wij uitgegaan van:

  • de huidige stand van uw verzekering
  • een levenslange uitkering
  • 70% overgang van de uitkering op de partner (fictief op basis van 3 jaar leeftijdsverschil)
  • tegen de actuele tarieven van ons uitkerend product
  • een rente van 0,61% tijdens de uitkeringsduur

Wat betekent pessimistisch rendement?

Dit rendement is gebaseerd op sombere verwachtingen. Er is bij de berekening gekeken naar het meest negatieve scenario en de tijd die nog rest om te kunnen herstellen van deze negatieve ontwikkelingen.

Wat betekent historisch rendement?

Dit rendement is het gemiddelde bruto fondsrendement over de afgelopen 20 jaar van het fonds waarin u belegt. Ieder jaar valt het oudste rendement van de reeks af en wordt het laatst bekende jaarrendement toegevoegd waarna het gemiddelde rendement opnieuw wordt vastgesteld.

Let op! De berekening van het eindkapitaal kan ieder jaar sterk in hoogte verschillen. Dit komt omdat de hoogte van dit kapitaal berekend wordt over de gemiddelde rendementen van de afgelopen jaren die ieder jaar opnieuw berekend worden.

Ik heb mijn doelkapitaal doorgeven maar zie dat niet terug op het waardeoverzicht. Hoe kan dat?

Als u uw doelkapitaal na 1 maart 2016 aan ons heeft doorgegeven dat is het niet meer gelukt omdat mee te nemen op het waardeoverzicht van dit jaar. Op het waardeoverzicht van volgend jaar ziet u het doelkapitaal wel.

Waarom zie ik dit jaar kosten op het waardeoverzicht van mijn Compensatieplan en de andere jaren niet?

We hebben dit jaar geconstateerd dat in de waardeoverzichten van de afgelopen jaren de kosten verrekend waren met het resultaat van de beleggingen. Onze excuses hiervoor. Hierdoor hebben wij een onjuist waardeoverzicht aan u verstuurd. Dit jaar hebben wij de fout hersteld. Bij “kosten verzekeringsmaatschappij” ziet u de daadwerkelijk ingehouden kosten op uw Compensatieplan. De foutieve weergave van de kosten heeft geen gevolgen gehad voor het saldo van uw verzekering.