ANW AanvullingsPensioen

Financiële zekerheid voor de partners van uw medewerkers

Regel het meteen goed bij Loyalis

Loyalis nabestaandenverzekering 2Het Loyalis ANW AanvullingsPensioen is een semi­-collectieve pensioenregeling die het inkomen van nabestaanden aanvult als een van uw medewerkers overlijdt.

10 goede redenen om nu voor het Loyalis ANW AanvullingsPensioen te kiezen:

  • Een scherp tarief bij het afsluiten van een semi collectief
  • De uitkering is volledig AOW volgend
  • Vast tarief gedurende contractduur
  • Keuze mogelijkheden voor het verzekerd bedrag, ook voor uw werknemers
  • Uw werknemers kiezen zelf of ze deel willen nemen
  • Acceptatie zonder medische waarborgen bij tijdige aanmelding
  • Optioneel vaste indexatie van de uitkering
  • Eenmalige advieskosten bij aanvang contract
  • Optioneel premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid
  • Optioneel zuiver collectief contract met verplichte deelname voor alle werknemers

Meer informatie?

Stuur dan zo snel mogelijk deze ingevulde akkoordverklaring per mail naar accountmanagement@loyalis.nl. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Dan bespreken wij graag samen met u de mogelijkheden voor uw organisatie. Aan een advies op maat of een offerte zijn kosten verbonden.

Loyalis heeft met de onderwijskoepels AVS, MBO-raad en HBO-raad collectieve afspraken gemaakt. Lees hier meer informatie over deze collectieve afspraken.

Veelgestelde vragen

Wat is het bedrag dat vervalt door de aanpassing in de ABP regeling?

In de ABP regeling was het maximale bedrag voor de ANW compensatie  € 11.500,00 (2017)

Werkt u bij de Nationale Politie? En hebt u zich aangemeld voor de collectieve oplossing, maar wilt u uw keuze wijzigen?

Ga naar de intranetpagina van Politie. Hier vindt u een document om uw keuze te wijzigen. Politie regelt het verder voor u met Loyalis.

Wat is het maximaal te verzekeren bedrag?

Maximaal kunt u €17.564,85 verzekeren (2018).

Kan ik de premie verhalen bij mijn werknemers

U kunt de premie verhalen, helemaal of deels, zoals dat nu bij de Anw ook is met een 70/30 sleutel of een andere sleutel. De manier van en of en hoe u verrekent spreekt u zelf met uw werknemers af.

Kunt u een premie-indicatie geven?

Voor 3 maanden € 15.000 verzekeren kost ongeveer € 100 per medewerker. Let op: deze premies zijn alleen indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Klopt het dat deelnemers (onafhankelijk van een eventueel ANW-gat) verzekerd zijn voor een vast bedrag?

U sluit een semi-collectieve overeenkomst met Loyalis. U spreekt als werkgever een bedrag af, de medewerker heeft de mogelijkheid om te kiezen om 100 %, 75 % of 50 % van het bedrag dat door de werkgever is gekozen te verzekeren.

Kunnen de deelnemers zelf een verzekerd bedrag kiezen?

Een medewerker kan 50%, 75% of 100% van het bedrag dat de werkgever heeft gekozen, verzekeren. Er worden geen medische vragen meer gesteld.