Financiële zekerheid voor de partners van uw medewerkers

Regel het meteen goed bij Loyalis

Loyalis nabestaandenverzekering 2Het Loyalis ANW AanvullingsPensioen is een semi­collectieve pensioenregeling die het inkomen van nabestaanden aanvult als een van uw medewerkers overlijdt. Loyalis biedt dit ANW AanvullingsPensioen nu met een tijdelijke extra dekking voor al uw medewerkers. Door deze tijdelijke extra dekking biedt u uw medewerkers de tijd om in te stappen in uw aanvullende pensioencontract.

Wat biedt deze tijdelijke extra dekking u?

Sluit u vóór 31 januari 2018 een ANW AanvullingsPensioen contract af voor uw medewerkers? Loyalis biedt u bij uw contract een tijdelijke dekking voor al uw medewerkers. Dit vanwege het wegvallen van de Anw-compensatie van pensioenfonds ABP. De tijdelijke dekking loopt van 1 februari 2018 tot uiterlijk 1 mei 2018. Met deze tijdelijke dekking voorkomt u dat nabestaanden van uw medewerkers er door het wegvallen van de Anw-compensatie financieel op achteruit gaan. Loyalis ondersteunt u graag bij het informeren van uw medewerkers.

Meer informatie?

Stuur dan zo snel mogelijk deze ingevulde akkoordverklaring per mail naar accountmanagement@loyalis.nl. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Dan bespreken wij graag samen met u de mogelijkheden voor uw organisatie. Aan een advies op maat of een offerte zijn kosten verbonden.

  • Loyalis is met een aantal koepelorganisaties in gesprek over een koepelbreed voorstel.

Veelgestelde vragen

Wat is het bedrag dat vervalt door de aanpassing in de ABP regeling?

In de ABP regeling was het maximale bedrag voor de ANW compensatie  € 11.500,00 (2017)

Wat is het maximaal te verzekeren bedrag?

Maximaal kunt u €17.564,85 verzekeren (2018).

Kan ik de premie verhalen bij mijn werknemers

U kunt de premie verhalen, helemaal of deels, zoals dat nu bij de Anw ook is met een 70/30 sleutel of een andere sleutel. De manier van en of en hoe u verrekent spreekt u zelf met uw werknemers af.

Kunt u een premie-indicatie geven?

Voor 3 maanden € 15.000 verzekeren kost ongeveer € 100 per medewerker. Let op: deze premies zijn alleen indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Kunt u een idee geven van de hoogte van de premie, uitgaande van bijvoorbeeld 1.000 medewerkers?

Ja, dat zou dan bij benadering € 100.000 bedragen. (Dit bedrag is een indicatie hier kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Klopt het dat deelnemers (onafhankelijk van een eventueel ANW-gat) verzekerd zijn voor een vast bedrag?

U sluit een semi-collectieve overeenkomst met Loyalis. U spreekt als werkgever een bedrag af, de medewerker heeft na het aflopen van de tijdelijke dekking (als u daarvoor kiest) de mogelijkheid om te kiezen om 100 %, 75 % of 50 % van het bedrag dat door de werkgever is gekozen te verzekeren. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 februari 2018.

In de tijdelijke collectieve uitbreiding op de polis heeft de medewerker die keuze niet. Daar is de keuze van de werkgever bepalend.

Kunnen de deelnemers zelf een verzekerd bedrag kiezen?

De werkgever kiest in de eerste 3 maanden (bij een tijdelijke dekking) voor bijvoorbeeld een verzekerd bedrag van € 17.000. De werknemer kan daar voor de duur van de tijdelijke dekking niet vanaf wijken.

In de eerste drie maanden hebben medewerkers geen keuze. De keuze van het bedrag is dus belangrijk. Medewerkers worden geaccepteerd zonder dat wij hen vragen stellen over hun gezondheid. Dit voor het verzekerd bedrag dat uw organisatie kiest (bijvoorbeeld € 11.500 per jaar).

Een medewerker kan daarna 50%, 75% of 100% van het bedrag dat de werkgever heeft gekozen, verzekeren. Er worden geen medische vragen meer gesteld.

Klopt het dat de tijdelijke verzekering van 3 maanden een verzekering is waarbij er een collectieve premie is voor rekening van de werkgever?

Er komt één semi-collectieve overeenkomst waarbij de werkgever verzekeringnemer is. De werkgever betaalt de premie per maand of per jaar en verhaalt die eventueel bij de medewerker. De tijdelijke collectieve voorziening voor iedereen vormt een tijdelijke uitbreiding op die overeenkomst.

Kunnen we, als we gebruik maken van de tijdelijke verzekering, alsnog besluiten om niet mee te doen?

Nee, Dat is niet mogelijk. U sluit immers een overeenkomst waar een tijdelijke uitbreiding op komt om daarmee medewerkers de tijd te geven een keuze te maken en om als werkgever zelf de tijd te hebben om het communicatietraject in te richten. Het gaat immers om het inkomen van de nabestaande en dat is meer dan de Anw alleen.