Een goed inkomen voor uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid

Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 2 ziektejaren is een werknemer gewezen op een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze zijn vaak ontoereikend. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het verzekerd inkomen van de werknemer aangevuld tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Voor werknemers is het mogelijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering individueel af te sluiten, maar een (semi-)collectief contract is voordeliger. Voor u en uw werknemers. U biedt hiermee een mooie extra arbeidsvoorwaarde!

U kunt kiezen uit 3 contractvarianten: 

Zuiver collectief contract

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid collectief verzekeren. Al uw medewerkers zijn hiermee automatisch in 1x verzekerd. U kiest zelf hoe u de premiebetaling regelt. 

Een collectief contract heeft veel voordelen: 

 • U hebt recht op re-integratiesubsidie voor uw medewerkers
 • U betaalt de laagste premie 
 • U hebt het in 1x voor iedereen goed geregeld
 • U biedt zo een mooie extra arbeidsvoorwaarde
 • Uw medewerkers krijgen geen medische check
 • U krijgt van ons ondersteuning in de communicatie naar uw medewerkers 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Deskaccountmanagement via telefoonnummer: 045 579 69 96.

Semi-collectief contract

Als werkgever sluit u een raamovereenkomst waarin u met Loyalis afspraken maakt over voorwaarden en premies. Een semi-collectief contract heeft ook voordelen: u krijgt re-integratiesubsidie voor uw medewerkers en uw medewerkers krijgen premiekorting, geen medische check en worden dus zonder uitsluitingen geaccepteerd. En Loyalis kan u bij het invoeren van het contract ondersteunen in de communicatie naar uw medewerkers over deze mooie arbeidsvoorwaarde.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Deskaccountmanagement via telefoonnummer: 045 579 69 96.

Individueel contract (voor uw werknemers)

Ontvangt u vragen van uw werknemers over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar wilt u als werkgever dit niet opnemen in uw arbeidsvoorwaarden? Verwijst u ze dan voor informatie naar: www.loyalis.nl/werknemers.

Werkgever in de sector Overheid & Onderwijs?

Speciaal voor Overheid en Onderwijs hebben wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld die aansluit op het ABP-pensioenfonds. U kunt hiervoor een semi- of zuiver collectief contract afsluiten bij Loyalis. Uw medewerkers profiteren van een aantrekkelijke premie.

Informatie voor uw werknemers: AOV Overheid & Onderwijs

Werkgever in de sector Zorg?

Speciaal voor de Zorg hebben wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld die aansluit op het PFZW-pensioenfonds: AOV Zorg. U kunt hiervoor een zuiver collectief contract afsluiten bij Loyalis. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie te laten betalen.

Informatie voor uw werknemers: AOV Zorg

Werkgever in de sector Bouw?

Speciaal voor de sector Bouw hebben wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld die aansluit op het Bpf-pensioenfonds: AOV Bouw. U kunt hiervoor een zuiver collectief contract afsluiten bij Loyalis. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie te laten betalen.

Informatie voor u: AOV Bouw

Is dit niet al via het pensioen geregeld?

Nee, de meeste pensioenregelingen dekken een tekort maar voor enkele jaren (maximaal 10 jaar). Bovendien vult uw pensioenfonds het inkomen slechts beperkt aan. Met een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw medewerker altijd verzekerd tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen tot aan de geldende AOW-leeftijd.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen af van de gekozen dekking:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,82 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,55 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,27 % van het verzekerd inkomen
Het betreft hier de brutopremies. Afhankelijk van uw cao kan de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvallen. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de benodigde werknemersgegevens digitaal aanlevert. De premie wordt direct op het brutosalaris in mindering gebracht. Uw werknemer heeft daardoor fiscaal voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.


Distributiekosten
Bij het afsluiten van de polis wordt eenmalig € 40 distributiekosten in rekening gebracht aan uw werknemers (alleen bij een semi-collectief contract). Distributiekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Lees hierover meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Korting
Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt (max 20%). Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag.

Hoe zit het met de uitkering?

Loyalis vult het inkomen van uw werknemer bij (gedeeltelijk) ontslag direct aan als aan alle voorwaarden wordt voldaan:

 • Uw werknemer is op of na 1-1-2011 ziek geworden
 • UWV verklaart uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt
 • Uw werknemer heeft een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering met dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of met complete dekking (zowel bij volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)
 • Uw werknemer wordt in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) ontslagen of krijgt een aangepast dienstverband
 • Uw werknemer heeft geen uitkering op grond van de reguliere dekking. Dat is meestal het geval in de loongerelateerde fase van de WIA.
De hoogte van de garantie-uitkering van Loyalis is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat UWV hanteert. Verklaart UWV uw werknemer bijvoorbeeld 53% arbeidsongeschikt, dan keert Loyalis 5% van het verzekerd inkomen per maand uit. De aanvulling van Loyalis komt bovenop de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschiktheids % UWV
Uitkering Loyalis in % van het verzekerde inkomen
35 - 40 %
4 %
45 - 55 %
5 %
55 - 65 %
6 %
65 - 80 %
7 %

Interesse?

Is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering iets voor u en uw werknemers?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.