Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sector Bouw

Extra goed zorgen voor uw medewerkers

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Zeker in de sector Bouw, waar vaak zwaar lichamelijk werk wordt verricht. Het inkomen kan er dan fors op achteruitgaan. Na 2 ziektejaren krijgt uw werknemer een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is vaak onvoldoende. Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalsi heeft uw werknemer altijd minimaal 70% van zijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Het is een aanvulling op de WIA-uitkering en de pensioenregeling. Hierdoor kan uw werknemer financieel hetzelfde leven blijven leiden als daarvoor.

Voordelen AOV Bouw

  • Altijd een aanvulling tot minimaal 70% van het inkomen van uw werknemers
  • Sluit perfect aan op de WIA, cao en pensioenregeling van de sector Bouw 
  • Uitgebreide dekking tegen een lage premie
  • Geen medische vragen
  • Werken bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid loont

Wat kost de verzekering?

De AOV Bouw is collectief af te sluiten. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie te laten betalen. Dit kunt u zelf regelen. De premie wordt geheven over het brutojaarinkomen. U betaalt geen premie voor werknemers die 5 jaar of minder zijn verwijderd van de voor hen geldende AOW-leeftijd.

Premiepercentages AOV Bouw regulier 2016

tot 100 medewerkers
0,46%
x loon tot en met max. SV-loon
100 - 500 medewerkers
0,42%
x loon tot en met max. SV-loon
vanaf 500 medewerkers
0,40%
x loon tot en met max. SV-loon

2,75%
x loon boven max. SV-loon

Premiepercentages AOV Bouw gedispenseerd 2016

tot 100 medewerkers
0,64%
x loon tot en met max. SV-loon
100 - 500 medewerkers
0,59%
x loon tot en met max. SV-loon
vanaf 500 medewerkers
0,57%
x loon tot en met max. SV-loon

2,75%
x loon boven max. SV-loon
Deze premiepercentages gelden voor werkgevers die zijn vrijgesteld van deelname aan het arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf Bouw.