Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Re-integratiesubsidie volgens beleid 2018

Vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting

Werk is de allerbeste sociale zekerheid!

Bij een spoedige werkhervatting hebben alle betrokken partijen belang: voor uw werknemer is werken de grootste inkomenszekerheid. Voor u als werkgever vormt duurzame re-integratie de beste schadelastbeheersing. En voor ons als verzekeraar geldt hetzelfde. Loyalis gaat dan ook uit van het principe dat werk de allerbeste sociale zekerheid is. Daarom bieden wij u naast inkomenszekerheid (onze verzekeringen) ook graag een financiële steun in de rug bij (preventie- en re-integratie)activiteiten die terugkeer op de werkvloer mogelijk maken.

Nieuw beleid 2018

Per 1-1-2018 wijzigen wij de regels voor de Re-integratiesubsidie. We leggen u graag uit waarom. Als werkgever kunt u onze Re-integratiesubsidie inzetten om de schadelast te beperken. De hoogte van het subsidiebedrag is vanaf 2018 afhankelijk van de omvang van de organisatie en de contractvorm. Zo besteden we de subsidie evenwichtiger en in lijn met de beoogde schadelastreductie.

Voordelen Re-integratiesubsidie

 • Beperking van uw schadelast
 • Eenvoudig aan te vragen
 • Snelle afhandeling
 • Inzicht in beschikbaar budget
 • Zo min mogelijk beperkingen bij het toekennen van subsidie

Soorten subsidies

Als werkgever kunt u - als u bij ons bent verzekerd - vaak aanspraak maken op Re-integratiesubsidie. Loyalis betaalt dan mee aan de kosten van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting.

Er zijn 2 soorten re-integratiesubsidies:

 • Maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau: projectsubsidie
 • Vergoeding van de kosten voor begeleiding van verzuim van individuele zieke werknemers: individuele subsidie

Voor wie is de subsidie bestemd?

De Re‑integratiesubsidie volgens beleid 2018 is voor werkgevers binnen overheid, onderwijs, bouw en zorg met een:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA-ERD-verzekering*

Subsidie is alleen mogelijk voor verzekerde werknemers.

*Re-integratiesubsidie volgens beleid 2018 geldt alleen voor WGA-ERD-contracten die ingaan vanaf 1-7-2018. Hebt u voor 1-7-2018 een WGA-ERD-verzekering bij ons afgesloten? Dan geldt voor u nog beleid 2017.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • Als een werknemer verzuimt (vanaf de 1e ziektedag) en dit verzuim langdurig dreigt te worden.
 • Als een werknemer nog niet verzuimt, maar als er langdurige uitval dreigt en er geen professionele begeleiding plaatsvindt. (Deze preventieve activiteiten vergoeden wij alleen als u bij ons een zuiver collectief contract hebt.)
 • Als kosten gemaakt worden tijdens de periode waarin u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor re-integratie.

Vergoedingen

Individuele subsidie:
Bij de begeleiding van verzuim van uw werknemers vergoeden wij de kosten van een begeleidingstraject. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verzekering die u bij ons heeft afgesloten en het aantal werknemers. U leest de exacte bedragen in de brochure.

Projectsubsidie:
Wij vergoeden 50% van de kosten van onze eigen preventieve diensten. Wel met een maximum bedrag per werkgever, per jaar. Dit bedrag is bij een:
- semi‑collectief contract max. € 10.000
- zuiver collectief contract max. € 20.000

Loyalis behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of in onredelijke gevallen afwijkend te beslissen over een individueel geval.

Hoe werkt het?

Welke kosten kunt u declareren?
Met de Re-integratiesubsidie betaalt Loyalis mee aan maatregelen op individueel én organisatieniveau. Aanspraak maken op Re-integratiesubsidie kan bij:

 • kosten van re-integratieactiviteiten bij individuele ziektegevallen
 • kosten van maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau

In de brochure staat precies op een rij welke kosten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe kunt u de kosten declareren?

 • Bij individuele subsidie: vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis. 
 • Bij projectsubsidie: neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze afdeling Deskaccountmanagement via:
  Email: accountmanagement@loyalis.nl
  Telefoon: 045 579 69 96 (op werkdagen van 8 - 17.30 uur).

Dreigt uw medewerker ziek te worden en schrijft de bedrijfsarts preventieve behandelingen voor?
Dan vergoedt Loyalis de kosten voor preventieve activiteiten, mits u een zuiver collectief contract bij ons heeft afgesloten (dus niet bij een semi-collectief contract).

Valt u onder een koepel of samenwerkingsverband?
Dan stellen wij het Re-integratiesubsidiebudget vast per individuele werkgever. U mag het aantal werknemers van de verschillende organisaties niet bij elkaar optellen. Ook mag u budgetten niet uitwisselen.

Hoe bepalen we het aantal medewerkers van uw organisatie?
We tellen alle medewerkers tot de AOW-gerechtigde leeftijd op peildatum 1 januari bij elkaar op.

Lees ook de Vragen & Antwoorden over beleid 2018.

Iets voor u?

Om individuele subsidie aan te vragen, vult u het formulier (blauwe button) in en stuurt u dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis.

Vragen of projectsubsidie aanvragen?

Neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96 (op werkdagen van 8 - 17.30 uur).