Een goed inkomen voor uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid

Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 2 ziektejaren is een werknemer gewezen op een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze zijn vaak ontoereikend. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het verzekerd inkomen van de werknemer aangevuld tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Voor werknemers is het mogelijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering individueel af te sluiten, maar een (semi-)collectief contract is voordeliger. Voor u en uw werknemers. U biedt hiermee een mooie extra arbeidsvoorwaarde!

U kunt kiezen uit 3 contractvarianten: 

Zuiver collectief contract

U kunt als werkgever de inkomens terugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid in 1 keer collectief verzekeren. Alle medewerkers zijn hiermee in 1 klap verzekerd. Deze keuze staat los van de wijze waarop u de kosten deelt met uw medewerkers, voor u als werkgever heeft deze keuze o.a. voordelen op gebied van re-integratiesubsidies (preventief en curatief voor alle deelnemende medewerkers). In de collectieve overeenkomst ontvangt u de laagste premie, deelnemers worden zonder medische waarborgen geaccepteerd.

Loyalis kan u bij het invoeren van de regeling bijstaan in het aanleveren van communicatiemiddelen die u kunt gebruiken naar de werknemers en andere betrokken partijen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met 045 - 5796996.

Semi-collectief contract

Als werkgever sluit u een raamovereenkomst waardoor u met Loyalis afspraken maakt over de premie en de voorwaarden waaronder uw medewerkers een overeenkomst kunnen sluiten, bestaande werknemers kunnen binnen 6 maanden zich zonder medische waarborgen aanmelden. Nieuwe werknemers kunnen zich binnen 6 maanden na indiensttreding aanmelden. Als werkgever kunt u vervolgens gebruik maken van curatieve re-integratiesubsidie voor deelnemende werknemers.

Loyalis kan u bij het invoeren van de regeling bijstaan in het aanleveren van communicatiemiddelen die u kunt gebruiken naar de werknemers en andere betrokken partijen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met 045-5796996.

Individueel contract (voor uw werknemer)

Ontvangt u vragen vanuit werknemers maar wilt u als werkgever geen bemoeienis bij een arbeidsongeschiktheidsregeling? Verwijst u ze dan naar onze werknemerswebsite. Uiteraard loopt u hierbij ook alle werkgeversvoordelen mis.

Vertel me meer over de productvarianten

Interesse?

Is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wellicht iets voor u en uw werknemers?
Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Is dit niet al via het pensioen geregeld?

Nee, de meeste pensioenregelingen dekken een  tekort maar voor enkele jaren (maximaal 10 jaar). Bovendien vult uw pensioenfonds het inkomen slechts beperkt aan. Met een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw medewerker altijd verzekerd tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen tot aan de AOW-leeftijd van maximaal 67 jaar.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen af van de gekozen dekking:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,82 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,55 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,27 % van het verzekerd inkomen
Het betreft hier de brutopremies. Afhankelijk van uw cao kan de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvallen. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de benodigde werknemersgegevens digitaal aanlevert. De premie wordt direct op het brutosalaris in mindering gebracht. Uw werknemer heeft daardoor fiscaal voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.


Distributiekosten
Bij het afsluiten van de polis wordt eenmalig € 40 distributiekosten in rekening gebracht aan uw werknemers (alleen bij een semi-collectief contract). Distributiekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Lees hierover meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Korting
Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt (max 20%). Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag.

Hoe zit het met de uitkering?

Loyalis vult het inkomen van uw werknemer bij (gedeeltelijk) ontslag direct aan als aan alle voorwaarden wordt voldaan:

  • Uw werknemer is op of na 1-1-2011 ziek geworden
  • UWV verklaart uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  • Uw werknemer heeft een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering met dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of met complete dekking (zowel bij volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)
  • Uw werknemer wordt in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) ontslagen of krijgt een aangepast dienstverband
  • Uw werknemer heeft geen uitkering op grond van de reguliere dekking. Dat is meestal het geval in de loongerelateerde fase van de WIA.
De hoogte van de garantie-uitkering van Loyalis is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat UWV hanteert. Verklaart UWV uw werknemer bijvoorbeeld 53% arbeidsongeschikt, dan keert Loyalis 5% van het verzekerd inkomen per maand uit. De aanvulling van Loyalis komt bovenop de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschiktheids % UWV
Uitkering Loyalis in % van het verzekerde inkomen
35 - 40 %
4 %
45 - 55 %
5 %
55 - 65 %
6 %
65 - 80 %
7 %

Werkgever in de sector Zorg?

De AOV Zorg alleen collectief af te sluiten. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie te laten betalen. Dit kunt u zelf regelen. De premie wordt geheven over het bruto jaarinkomen.

Informatie voor uw werknemers: AOV Zorg

Werkgever in de sector Bouw?

De AOV Bouw is alleen collectief af te sluiten. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie te laten betalen. Dit kunt u zelf regelen. De premie wordt geheven over het bruto jaarinkomen.

Informatie voor u: AOV Bouw

Informatie voor uw werknemers: AOV Bouw