Gezondheidsverklaring

Op de gezondheidsverklaring vult u persoonlijke en medische gegevens in. Uw gezondheidsverklaring gaat naar de medisch adviseur. Dit is een onafhankelijke verzekeringsarts die ons adviseert of wij de verzekering kunnen accepteren. En als dat kan, onder welke voorwaarden.

Lees goed de uitleg op de gezondheidsverklaring en de uitleg per vraag, voordat u deze invult. En vul alle vragen eerlijk in. Daarmee voorkomt u dat wij de verzekering in de toekomst stopzetten of niet uitkeren.

Hebt u medische klachten of hebt u deze gehad? Dan stellen wij u hierover meer vragen. Vul hiervoor de bijlage van vraag 3 in. Vul voor iedere aandoening of ziekte een apart vel in. Hebt u meer ruimte nodig? Gebruik dan een extra vel. Geef duidelijk aan bij welke vraag het vel hoort.