Goed werkgeverschap

Loyalis kan u helpen om te investeren in een vitale organisatie met vitale werknemers. Wij bieden diverse cursussen om verzuim te voorkomen en vitaliteit te verhogen. En mocht u als werkgever toch te maken krijgen met verzuim, dan helpen we u om uw mensen weer snel aan de slag te krijgen. Sociale zekerheid garandeert een inkomen bij pensioen, ziekte of arbeidsongeschiktheid en overlijden. Er is oneindig veel informatie te vinden over oplossingen rondom sociale zekerheid. Is het voor u duidelijk wat het beste is in uw situatie, voor uw organisatie en uw werknemers? ook hier kan Loyalis u helpen.  

Verzuim

Kortdurend verzuim is vaak nog te overzien. Maar wat als iemand door een ziekte of aandoening langdurig uitvalt? Of (deels) arbeidsongeschikt wordt? Als werkgever werkt u samen met de werknemer aan re-integratie. Wij kunnen u daarbij helpen.