Products

Arbeidsongeschiktheid

32% van uw medewerkers komt niet rond bij arbeidsongeschiktheid... ...terwijl ze al voor minder dan 1% van het inkomen goed verzekerd kunnen zijn!

De voordelen voor u op een rij:

 • daling brutoloonkosten
 • re-integratiesubsidie
 • de verzekering sluit aan op uw eigen cao en pensioenregeling

Vertel me meer

Verzuim

In de eerste 2 ziektejaren komt de loondoorbetaling van uw werknemer voor uw rekening... ...het kan voor uw organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken.

De voordelen voor u op een rij:

 • salariskosten van zieke werknemers zijn tot € 100.000 verzekerd
 • lage premie bij gezond verzuimbeleid
 • kosten van het verhalen van schade op derden zijn meeverzekerd

Vertel me meer

Pensioen

65% van de 18 - 35 jarigen verwacht na pensionering volledig rond te komen... ...maar door recente wetswijzigingen gaan werknemers er na hun pensionering vaak enorm op achteruit.

Als u als werkgever bij Loyalis een contract hebt voor een van deze producten, kunnen uw werknemers met een aanvullende regeling hun nabestaanden financieel goed verzorgd achter laten.

Vertel me meer

Overlijden

68% van uw medewerkers denkt dat ze hun nabestaanden financieel goed verzorgd achterlaten... ...uit cijfers van de Sociale Verzekering Bank (SVB) blijkt echter dat 50% er financieel op achteruitgaat!

De voordelen voor u op een rij:

 • geen extra administratieve werkzaamheden
 • uitkering is onbelast
 • de verzekering sluit aan op uw eigen cao en pensioenregeling

Vertel me meer

Actueel | Arbeidsongeschiktheid

Premies blijven gelijk in 2017

Hebt u een overeenkomst voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw werknemers bij ons afgesloten? De premies voor deze verzekering blijven in 2017 ongewijzigd. Daarom krijgt u dit jaar geen nieuwe contractbijlage. Is er op het gebied van arbeidsongeschiktheid iets veranderd in uw cao? Laat ons dat dan weten, dit kan namelijk van invloed zijn op de premie.

Pensioen 1-2-3

Uw medewerker bouwt via u pensioen bij ons op of is verzekerd van een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hoe zien deze regelingen er precies uit? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als uw medewerker een andere baan krijgt, gaat scheiden of ziek wordt? Pensioen 1-2-3 geeft uw medewerkers inzicht in hun pensioen- of arbeidsongeschiktheidsregeling.

Onze diensten

Voor uw organisatie is het belangrijk dat uw werknemers goed in hun vel zitten en presteren. Investeren in de gezondheid van uw werknemers, hun ontwikkeling en het werkplezier verdient u ook zeker terug. Loyalis kan u daarbij helpen.

Waarom Loyalis?

Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen. Wij bieden producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioenaanvullingen. De voordelen van Loyalis:

 • de perfecte aanvulling op uw pensioen
 • korting op de premie door afspraken met u
 • solide bedrijf, onderdeel van APG groep