Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het gebruik van uw gegevens voor producten en diensten?
Neem dan contact met ons op.

Tegen gebruik pensioengegevens

Bent u het niet eens met het gebruik van uw pensioengegevens? Meld dit dan schriftelijk bij uw pensioenfonds.

Tegen gebruik medische gegevens

Bent u het niet eens met het gebruik van uw medische gegevens bij het afsluiten van een verzekering? Vermeld dit op de gezondheidsverklaring die u daarbij moet invullen. Het gevolg kan zijn dat Loyalis afziet van het sluiten van de verzekering, omdat zonder medische gegevens het risico niet goed kan worden ingeschat.